Vuurwerk

In onze gemeente mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Ook hier gelden de landelijke regels, die in 2020 zijn aangescherpt. Onze toezichthouders en de politie zien erop toe dat de regels worden nageleefd. Bovendien is er tijdelijk een speciaal meldpunt voor vuurwerkoverlast.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid welk vuurwerk verboden is.

Wanneer vuurwerk afsteken

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Verkoop van vuurwerk

Oudejaarsvuurwerk verkopen mag op 28, 29 en 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, is het dit jaar niet toegestaan op 31 december vuurwerk te verkopen.

Vuurwerkvrije gebieden

Het is verboden vuurwerk af te steken binnen 50 meter van:

  • Kinderboerderijen.
  • Huizen met rieten daken.
  • Bejaardenhuizen.
  • Tankstations.
  • De naaste omgeving van de molen De Oude Knegt (Pontweg-Noord, Akersloot).

Veilig vuurwerk afsteken

Wij vragen onze inwoners om de jaarwisseling veilig en feestelijk te vieren. Houd rekening met anderen, de buren en (huis)dieren. Steek het vuurwerk vooral veilig af.

Tips voor meer veiligheid

  • Draag een vuurwerkbril.
  • Gebruik een aansteeklont.
  • Houd voldoende afstand tot het vuurwerk.
  • Rits de jas dicht.
  • Kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Melden overlast door vuurwerk

Ondervindt u overlast door vuurwerk ?

Maak er een feestelijke jaarwisseling van!

Ondergrondse afvalcontainers gesloten

Op Oudejaarsdag sluiten we alle ondergrondse containers op de milieuparkjes. Op 1 januari zetten we ze weer open. We vragen u geen vuil naast de containers neer te leggen.