Cultuur met kansen

De gemeente Castricum presenteert een subsidieregeling met twee nieuwe fondsen die theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven aanmoedigt om de gemeente op de kaart te zetten. Samen zijn de twee fondsen  goed voor € 50.000. Het gaat om:

  • ‘Cultuur en toerisme’ 
  • ‘Castricum op de kaart’.

De 2 fondsen komen voort uit de nota Cultuur met Kansen (pdf, 1,04 MB) die de gemeenteraad in juli 2020 vaststelde. Door kunst en cultuur te verbinden met economie, toerisme en recreatie, kwamen er meer mogelijkheden in de cultuur- en kunstbudgetten:

  • Voor professionele initiatieven die grootschalig van opzet zijn, is € 20.000 gereserveerd in het fonds Cultuur en toerisme.
  • Voor lokale initiatieven kan een meerdaags evenement dat veel bezoekers trekt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van € 10.000  (€ 5.000  voor een eendaags evenement) uit het fonds gemeente Castricum op de kaart (gevuld met € 30.000).

Cultuurcoach

Tamara Roos is de cultuurcoach binnen de gemeente Castricum. Ze adviseert en ondersteunt culturele instellingen en initiatieven. Voor vragen en voor meer informatie kunt u dus rechtstreeks bij Tamara terecht:

Contactgegevens