Cultuur met kansen

De gemeente stimuleert het cultureel ondernemerschap door goede verbindingen te leggen tussen de verenigingen en instellingen en in nauw contact te blijven o.a. via het Cultuurplatform.

Open Call (podium)kunstenaars Castricum 2021

De Open Call richt zich specifiek op beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars die gevestigd zijn in Castricum. Deze impuls is eenmalig en wordt gefinancierd middels een bijdrage van de rijksoverheid om lokale culturele infrastructuur in stand te houden. 

Per inzending kan minimaal € 8.000 en een maximaal € 20.000 aangevraagd worden.

Meer informatie over de opdrachtformulering en de werkwijze

2 nieuwe fondsen

Met 2 nieuwe fondsen kunnen theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart zetten. Samen zijn goed voor € 50.000. Het gaat om: het fonds Cultuur en toerisme en het fonds Castricum op de kaart. Deze komen voort uit de nota Cultuur met Kansen (pdf, 1 MB). De gemeenteraad stelde deze nota in juli 2020 vast. 

 • Voor professionele initiatieven die grootschalig van opzet zijn, is € 20.000 gereserveerd in het fonds Cultuur en toerisme.
 • Voor lokale initiatieven kan een meerdaags evenement dat veel bezoekers trekt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van € 10.000  (€ 5.000  voor een eendaags evenement) uit het fonds gemeente Castricum op de kaart (gevuld met € 30.000).

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor activiteiten kan 2 keer per jaar:

 • vóór 15 maart en
 • vóór 1 september. 

Bij de aanvraag vermelden voor welk fonds u aanvraagt:

 • het fonds Cultuur en toerisme of
 • het fonds gemeente Castricum op de kaart

Als u subsidie wilt aanvragen voor een activiteit, dan vult u het aanvraagformulier subsidie activiteit (pdf, 151 KB) in.

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het college. Aanvragers krijgen binnen 8 weken na de aanvraag bericht. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de volgende criteria.

 • De mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
 • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
 • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
 • Aansluiting op landelijke thema’s.
 • Financiële onderbouwing.

Subsidie aanvragen door cultuurorganisaties

 • Professionele cultuurorganisaties buiten Castricum kunnen aanvragen bij het fonds Cultuur en toerisme. Het totaalbudget van dit fonds is € 20.000 per jaar. 
 • Lokale cultuurorganisaties kunnen aanvragen bij het fonds gemeente Castricum op de kaart. Het totaalbudget van dit fonds is € 30.000 per jaar.

Activiteiten waarvoor subsidie is

 • De activiteiten zijn gericht op de bevordering van de toegankelijkheid en aantoonbaar vergroten van het aantal toeristen.
 • Er kan subsidie worden aangevraagd voor culturele activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van één of alle volgende doelen of resultaten:
 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Castricum en zijn hoofdzakelijk gericht op de inwoners van de gemeente Castricum.
 • De activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur met Kansen 2020. Zoals het versterken van een positief profiel voor de in cultuur geïnteresseerde toeristen, die langer verblijven, meer besteden en (ook) buiten het hoogseizoen de gemeente willen bezoeken, vooral afkomstig buiten de regio en de gemeente aantrekkelijker maken voor kunstenaars, die initiatief willen tonen en zich willen vestigen in de gemeente.
 • De activiteiten zijn aantoonbaar gericht op de verbreding, verdieping en innovatie van het toeristisch aanbod.

Subsidieregeling Programmalijn Castricum op de kaart 2021