Cultuur met kansen

De gemeente stimuleert het cultureel ondernemerschap met subsidie zodat theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart kunnen zetten.

Subsidie aanvragen

 • Voor fonds Cultuur en toerisme en het fonds Castricum op de Kaart kunt u voor 1 februari subsidie aanvragen. Als het budget toereikend is kan voor 1 september een aanvraag gedaan worden voor activiteiten in het nieuwe jaar. 
 • Aanvragen voor jaarlijkse evenementen moeten voor 1 september voor het jaar van de activiteit worden gedaan. 
Aanvraagformulier subsidie (pdf, 151 KB)

3 fondsen Castricum op de kaart

Met deze fondsen kunnen theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart zetten. Samen zijn ze goed voor € 50.000.

Het gaat om: het fonds Cultuur en toerisme, het fonds Castricum op de kaart en het fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen. Deze komen voort uit de nota Cultuur met Kansen (pdf, 1 MB). De gemeenteraad stelde deze nota in juli 2020 vast. 

 • Fonds Cultuur en Toerisme: Hiervoor komen professionele initiatieven, grootschalige van opzet in aanmerking. In het fonds is hiervoor € 20.000 beschikbaar.
 • Fonds gemeente Castricum op de kaart: Voor lokale initiatieven kan een meerdaags evenement, dat veel bezoekers trekt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van € 10.000. Voor een 1-daags evenement € 5.000. In dit fonds is hiervoor € 20.000 beschikbaar.
 • Fonds jaarlijkse subsidie voor evenementen: Voor jaarlijkse evenementen, die al meer dan drie jaar zijn toegekend en zich bewezen hebben. Voor dit fonds is € 10.000 beschikbaar.

Beoordeling aanvragen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het college. Aanvragers krijgen binnen 8 weken na de aanvraag bericht. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de volgende criteria:

 • De mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
 • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
 • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
 • Aansluiting op landelijke thema’s.
 • Financiële onderbouwing.

Activiteiten waarvoor subsidie is

 • De activiteiten zijn gericht op de bevordering van de toegankelijkheid en het aantoonbaar vergroten van het aantal toeristen.
 • De activiteiten zijn aantoonbaar gericht op de verbreding, verdieping en innovatie van het toeristisch aanbod.
 • Er kan subsidie worden aangevraagd voor culturele activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van 1 of alle volgende doelen of resultaten:
  • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Castricum en zijn hoofdzakelijk gericht op de inwoners van de gemeente Castricum.
 • De activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur met Kansen 2020. Zoals:
  • Het versterken van een positief profiel voor de in cultuur geïnteresseerde toeristen, die daardoor langer verblijven, meer besteden en (ook) buiten het hoogseizoen de gemeente willen bezoeken. Ze zijn vooral afkomstig buiten de regio.
  • De gemeente aantrekkelijker maken voor kunstenaars, die initiatief willen tonen en zich willen vestigen in de gemeente.

In deze tekst een korte weergave van verschillende fondsen. Voor specifieke informatie over de regeling leest u de gehele subsidieregeling Programmalijn Castricum op de kaart 2023.

Als u vragen hebt over de regelingen of hulp nodig heeft bij het aanvragen, kunt u contact opnemen met de Cultuurcoach van de gemeente Castricum: Edgar Nijman. Hij adviseert en ondersteunt culturele instellingen en initiatieven.  Ook voor hulpvragen over uw activiteit zelf kunt u bij hem terecht.