Cultuur met kansen

De gemeente zet in op een actieve culturele sector in Castricum.

Met een actieve culture sector willen we het volgende bereiken:  

  • Versterken van het woonklimaat
  • Verbeteren van het maatschappelijk rendement, zoals het ondersteunen van kwetsbare inwoners in het kader van preventie; het versterken van de sociale cohesie en talentontwikkeling.
  • Verhogen van het economisch rendement.

Dit is kern van de nota Cultuur met Kansen 2020 (pdf, 1 MB).

Twee programmalijnen

De gemeente wil deze doelstellingen bereiken langs twee programmalijnen:

Cultuur voor iedereen

Deze lijn is bedoeld voor culturele activiteiten die gericht zijn op het bereiken van de sociale doelgroepen én bijdragen aan cultuurparticipatie, sociale cohesie en talentontwikkeling;

Gemeente Castricum op de kaart

Deze lijn stimuleert het cultureel ondernemerschap zodat theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart kunnen zetten.

Subsidie aanvragen Cultuur voor iedereen

Aanvragen voor amateurkunst en erfgoed én aanvragen van professionele culturele organisaties moeten vóór 1 september, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend. 

Jaarlijks subsidie aanvragen

Eenmalige aanvragen voor culturele activiteiten kunnen het hele jaar door worden ingediend. Uw aanvraag moet wel 4 maanden vóór aanvang van de activiteiten zijn ingediend.

Eenmalig subsidie aanvragen (pdf, 196 KB)

Subsidie aanvragen Castricum op de kaart

Voor het fonds Cultuur en toerisme en het fonds gemeente Castricum op de kaart kunt u vóór 1 februari een eenmalige subsidie aanvragen. Als het budget toereikend is kan vóór 1 september een aanvraag gedaan worden voor activiteiten in het nieuwe jaar. 

Eenmalig subsidie aanvragen (pdf, 196 KB)

Voor het fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen moet uw aanvraag vóór 1 september, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.

Jaarlijks subsidie aanvragen

3 fondsen Castricum op de kaart

Er zijn 3 fondsen: het fonds Cultuur en toerisme, het fonds Castricum op de kaart en het fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen. Met deze fondsen kunnen theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven de gemeente op de kaart zetten. Samen zijn ze goed voor € 50.000.

Fonds Cultuur en Toerisme

Dit fonds is bestemd voor professionele initiatieven, die grootschalige van opzet zijn. Voor deze initiatieven is ongeveer € 20.000 subsidie beschikbaar.

Fonds gemeente Castricum op de kaart

Dit fonds is bestemd voor lokale initiatieven.

  • Een meerdaags evenement, dat veel bezoekers trekt, kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 10.000.
  • Een 1-daags evenement maximaal € 5.000. 

Voor deze initiatieven is ongeveer € 20.000 beschikbaar.

Fonds Jaarlijkse subsidie voor evenementen

Evenementen, die zich bewezen hebben en 3 jaar subsidie hebben ontvangen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Het maximum per evenement is € 2.500.

Voor dit fonds is ongeveer € 10.000 beschikbaar.

Beoordeling aanvragen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor programmalijn Gemeente Castricum op de kaart en adviseert het college. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de volgende criteria:

  • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit. 
  • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
  • Financiële onderbouwing.
  • Aansluiting op landelijke thema’s van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.