Geschiedenis van Akersloot

Akersloot heeft een eerbiedwaardige ouderdom. De oudste naam voor Akersloot was Axmericota, wat betekent: ‘eikenbos aan de zee’. 

Hoofddorp van Kennemerland

In de jaren 1250 tot 1400 heeft Akersloot de titel ‘het hoofddorp van Kennemerland’ verworven. Limmen was het tweede dorp in aanzien in Kennemerland. In 1276 kregen de Akersloters vanwege de door hen betoonde dapperheid in de strijd tegen de Friezen van graaf Floris V hun rechten en privileges terug. Deze waren door hun vroegere heer, de graaf van Holland, in het begin van de 13e eeuw ontnomen omdat zij tegen hem in opstand kwamen.

Vernielingen tijdens de 80-jarige oorlog

In oktober 1573 werd Akersloot door een vendel wegtrekkende Spanjaarden na het beleg van de stad Alkmaar gebrandmerkt. Verschillende woonhuizen en andere gebouwen werden door brand in de as gelegd. Na de 80-jarige oorlog bloeide de handel en nijverheid op. De bevolking van Akersloot bedrijft dan zelfs zeevaart en visserij.

Akersloot was lang geïsoleerd

Akersloot heeft tot in de vorige eeuw lang geïsoleerd gelegen. De communicatie met de buitenwereld werd onderhouden door de salonboten van de ‘Alkmaar packet’. Na de de 2e wereldoorlog kwam er geleidelijk een goede busverbinding op gang. Akersloot kreeg een jachthaven. Deze kan nu tot de grotere van het Alkmaardermeer worden gerekend.