Gebiedsregisseurs

Idee voor uw buurt? Contact de gebiedsregisseurs. Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft. Heeft u een idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken? Ziet u iets dat niet goed gaat of iets dat anders kan? Geef dit dan door aan de gebiedsregisseur. Zij werkt bij de gemeente en zorgt ervoor dat uw reactie bij de juiste persoon in de organisatie komt.

Voor Bakkum en Castricum

Ciska de Jong
e-mail:

Voor Akersloot, Limmen en de Woude

Miriam van der Horst Jansen-Sikkens
e-mail:
telefoon: 06 552 614 87