Gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur biedt ondersteuning aan inwoners en ondernemers bij onderwerpen met maatschappelijke en politieke impact. De gebiedsregisseur heeft vooral een verbindende rol. Vanuit een groot netwerk kan de gebiedsregisseur de juiste verbindingen tot stand brengen tussen inwoners, ondernemers, organisatie en bestuur.

Participatieloket

Als u een initiatief hebt voor een nieuwbouwplan of andere ideeën, tips of suggesties, dan kunt u dat melden bij het participatieloket. De gebiedsregisseurs helpen de initiatiefnemers een-op-een bij de opzet en het proces van participatie.

Het participatieloket is bedoeld om uw initiatieven vroeg op te pakken. Zo kunnen wij lopende zaken beter vervolgen en bijvoorbeeld anderen erbij betrekken. 

Met elkaar

Met elkaar zorgen we voor een omgeving waar u met plezier woont, werkt en leeft. Deel uw idee om het in uw buurt leuker, mooier of beter te maken met de gemeente. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden. Of ziet u iets dat anders kan? Dit kunt u kenbaar maken via enquêtes, informatieavonden, inloopavonden en werkgroepen. Of geef dit door aan de gebiedsregisseur.

Vivienne Sanders

Bakkum en Castricum

Foto: Miriam van der Horst Jansen-Sikkens

Mirjam van der Horst Jansen-Sikkens

Akersloot, Limmen en de Woude