Cyclomedia maakt binnenkort foto’s in de omgeving

In Castricum gaat Cyclomedia binnenkort deze jaarlijkse straatfoto’s maken, naar verwachting in de periode begin juni tot eind juli 2024. 

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving, 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Op de foto’s kunnen persoonsgegevens te zien zijn, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Inspectie en beheer van de buitenruimte

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden gaan over de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database. Deze foto’s worden - onder strenge voorwaarden - beschikbaar gesteld aan publieke en private organisaties.

De foto’s worden gebruikt voor:

  • Inspectie en beheer van de buitenruimte.
  • Visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving.
  • Ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
  • Voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Personen en kentekens onherkenbaar gemaakt

Voordat Cyclomedia de opnamen beschikbaar stelt aan haar klanten, worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (geblurd). Cyclomedia bewaart de opnamen zolang als nodig is. Op deze manier voldoet Cyclomedia aan de doeleinden van de verwerking en aan contractuele verplichtingen met afnemers.

Toezicht op naleving van de AVG

Cyclomedia heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Contact

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking of aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: 

Cyclomedia Technology B.V.
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel

of privacy@Cyclomedia.com

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie het privacy statement van Cyclomedia.