Ben Tap geïnstalleerd als burgemeester van Castricum

Op donderdag 28 maart 2024 is Ben Tap geïnstalleerd als burgemeester van Castricum. Dit gebeurde in een buitengewone raadsvergadering in de raadzaal van Castricum.

In de vergadering heeft burgemeester Tap de belofte afgelegd in handen van de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Na de buitengewone raadsvergadering konden inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen met burgemeester Tap kennismaken.

Enthousiaste aanvoerder

Tijdens de buitengewone vergadering werd burgemeester Tap toegesproken namens de raad door raadslid Rob Dekker als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat is de commissie die namens de raad het voortouw heeft genomen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Dhr. Dekker gaf in zijn speech aan dat Castricum in Ben Tap de enthousiaste aanvoerder heeft gevonden die de gemeente zocht.

Namens het college sprak wethouder Roel Beems en namens de Regio Alkmaar de burgemeester van Dijk en Waard, Maarten Poorter. Ook ontving Tap de ambtsketen uit handen van waarnemend burgemeester Karen Heerschop. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Harold Ebels gaf daarbij een toelichting op de ambtsketen, waarvan de schakels allemaal verwijzen naar kenmerkende elementen van de gemeente. Ten slotte was het woord aan burgemeester Tap zelf voor zijn installatierede. 

Ben Tap

Ben Tap (1969) werkte sinds 2020 als directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Van 2014 tot 2020 was hij wethouder in Hoorn. Daarvoor werkte hij als regiomanager Noord-Holland Noord bij Koninklijke Horeca Nederland. Ben Tap heeft Bedrijfskunde en Politiek Bestuurlijk Management gestudeerd en woont op dit moment in Heemskerk.