Acht Koninklijke Onderscheidingen in Castricum

Burgemeester Tap heeft vanmorgen acht inwoners van de gemeente Castricum mogen onderscheiden. 'Omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen', kregen onderstaande inwoners een lintje opgespeld door de burgemeester, vergezeld van een fraaie speech. 

De burgemeester gaf aan dat acht gedecoreerden veel zegt over de saamhorigheid in zijn mooie gemeente. "Oog hebben voor elkaar is tegenwoordig oh zo belangrijk", aldus de burgemeester. "Vrijwilligers zijn een voorbeeld voor velen en een onmisbare schakel in de samenleving."

Mevrouw Gerda Burgering

Mevrouw Gerda Burgering zet zich in voor verschillende activiteiten binnen en buiten de gemeente Limmen. Eind jaren negentig was zij actief op de school van haar kinderen. Ze kon voor menig activiteit gevraagd worden, zelfs nadat haar kinderen van school waren. Vanaf 1995 is zij lid geweest van de raad van de carnavalsvereniging. Samen met haar echtgenoot regelde ze de pr.

Vanaf 1995 is ze verbonden aan de kerk. Ze is betrokken bij de werkgroep voor gezinsvieringen en op velerlei manieren betrokken bij de jaarlijkse Kerk- en Jeugdveiling. Ook is mevrouw Burgering actief bij Stichting Limmen Ludiek. Ze helpt bij de horeca, organiseren van alles wat nodig is om een evenement goed te laten verlopen.

Vanaf 2011 heeft mevrouw Burgering zich aangesloten bij de organisatie Alpe d'HuZes. Zij is deelnemerscoördinator bij het team 'Deelnemers'. Dit team is het hele jaar door bezig met het beantwoorden van vragen van deelnemers, gaat naar de deelnemersdagen waar geholpen wordt met het passen van kleding en het uitreiken daarvan. In Frankrijk is ze aanwezig om ook hier de vragen van deelnemers te beantwoorden, zaken uit te zoeken waar nodig en startbewijzen uit te reiken. Daarnaast zet ze zich samen met haar man (en gezin) in om geld in te zamelen. Zo hebben ze diners verkocht in samenwerking met een restaurant, waarbij ook een ticket gekocht kon worden voor mensen die het niet zo goed hebben.

De heer Ad Hopman

De heer Ad Hopman trad in 1998 toe tot het bestuur van Stichting Zorgcentrum De Rietlanden. Hij werd in juni 2000 benoemd tot voorzitter van Stichting Woonzorg Lage Weide (rechtsopvolger van De Rietlanden). Hij is daarmee al meer dan 25 jaar vrijwilliger ten behoeve van de ouderenzorg. De heer Hopman wordt ervaren als een zeer gemotiveerde, bevlogen en hardwerkende persoon.

Nu de Stichting bezig is met de ontwikkeling van een nieuw woon-/zorgcentrum voor senioren, is zijn kennis en kunde, maar ook zijn netwerk, van onschatbare waarde. Mede door zijn inzet wordt in Limmen steeds meer gekeken naar huisvesting voor ouderen met een lichte zorgindicatie.

De heer Cor Enthoven

De heer Cor Enthoven trad in 1998 toe tot het bestuur van IJsclub Kees Jongert en werd commissaris met als aandachtspunt de activiteitencommissie. Daarnaast ontfermde hij zich over de Assumburgloop en fietstochten, waaronder de mountainbiketochten. Deze laatste organiseerde hij met regelmaat en de opbrengst ervan kwam ten goede aan een maatschappelijk doel.

In 2016 heeft hij het voorzitterschap ingeruild voor de functie van ijsmeester, al bleef hij wel lid van de evenementencommissie. Als ijsmeester is hij verantwoordelijk voor alles wat het gehele jaar op het ijsbaancomplex plaatsvindt. Door zijn bouwkundige achtergrond was de heer Enthoven zeer nauw betrokken bij de bouw van het clubhuis en later bij de twee verbouwingen die volgden. 

Naast de activiteiten voor de ijsclub is de heer Enthoven sinds 2008 actief als commissielid van de Strand- en Duinlopen (SDL). Hij selecteert de parcoursvarianten, afgestemd op de verschillende doelgroepen. Hij zet de route uit, zorgt voor bewegwijzering inclusief waarschuwingsborden etc. De borden worden deels gemaakt tijdens de klussenochtenden met een groep vrijwilligers. Daarnaast onderhoudt de heer Enthoven ook de contacten met de externe partijen waar AVC mee te maken heeft als de PWN en de Zweefvliegclub.

De heer Willem Pool

De heer Willem Pool is in de tachtiger jaren al secretaris geweest bij de Schaakvereniging in Castricum. Momenteel is hij bij deze vereniging nog actief als penningmeester. Ook bij de Wereldwinkel is hij penningmeester. In 2015 is de heer Pool lid geworden van de Cliëntenraad van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Hij adviseert de raad over de financiën. Daarnaast vertegenwoordigt hij de belangen van de patiënten en hun naasten. 

Vanaf 2006 is de heer Pool actief bij de Protestantse Gemeente Castricum als uitvoerend kerkrentmeester, penningmeester en ouderling-kerkrentmeester. Hij helpt ook mee met het organiseren van de actie Kerkbalans. De heer Pool is mantelzorger voor een inwoner van Klaverland en doet onder andere wekelijks boodschappen met hem, hij begeleidt mensen van en naar het ziekenhuis als dat nodig is, of bezoekt hen bij een langer verblijf in het ziekenhuis.

De heer Peter Min

De heer Peter Min is een trouwe vrijwilliger voor de voetbalvereniging. Al meer dan 45 jaar is hij consul voor de Voetbalvereniging in Limmen. Hij beslist onder meer of het veld bespeelbaar is.

Daarnaast is hij sinds 2013 vrijwilliger bij de ViVa! Zorggroep. Hij gaat samen met een zorgmedewerker, met een groep bewoners van de psychogeriatrische afdeling naar buiten om een wandeling te maken. En hij is al meer dan tien jaar verbonden aan de Stichting Welzijn Ouderen Limmen (SWOL). De heer Min onderhoudt de tuinen, park en erf rondom cultureel centrum 'Vredeburg' Limmen.

De heer Hein Poel

Zeg je Hein Poel, dan zeg je Sinterklaas, clown Alfredo, Kerstman, Paaskip en vakantieman. Omschrijven wat hij doet, dat is misschien het beste te omvatten in: 'het blij maken van mensen'.

Sinds 1980 is hij de Sinterklaas van Castricum. De rest van het jaar is hij allerlei andere typetjes. Hij is betrokken bij de Carnavalsvereniging waar hij als Nar meeging met de raad van Elf. In die tijd heeft hij ook 10 jaar lang het kindercarnaval georganiseerd.

Daarnaast begon de stichting ook met het sociaal carnaval, speciale activiteiten voor o.a. mensen met een beperking. Hij is scheidsrechter geweest en is inmiddels bekend buiten de grenzen van Castricum, omdat hij als diverse typetjes bij de Nijmeegse Vierdaagse aanwezig was. In coronatijd is hij langs gegaan bij verzorgingshuizen, als clown Alfredo, om via de hoogwerker van zijn werkgever, contact te maken met de mensen.

Mevrouw Yvonne Brouwer

Mevrouw Yvonne Brouwer is al jaren vrijwilligster bij in het verzorgingshuis De Santmark. Zij besteedt aandacht aan de verjaardagen, houdt zich bezig met het regelen van uitjes voor de bewoners, regelt barbecues in de zomer, zorgt voor een ijsje wanneer het warm is, zorgt dat er een bloemenkraampje komt waar bewoners wat kunnen kopen en organiseert evenementen zoals een makreelrokerij voor de bewoners.

In coronatijd heeft ze ervoor gezorgd dat de brandweer kwam met een soort van hijskraan, waardoor de familie de bewoners toch kon bezoeken. Ze ziet overal mogelijkheden, noem bijvoorbeeld de leerlingen van een school in de buurt (Clusius College) die nu de tuin onderhouden. En ze regelt van alles (gratis of voor weinig) bij ondernemers in Castricum.

Naast alles wat zij doet voor de bewoners van het verzorgingshuis, is zij ook een graag geziene buurvrouw. Ze helpt met boodschappen of dat wat nodig is voor buren die dat niet meer kunnen en organiseert al heel wat jaren, samen met een andere buurvrouw, de buurtfeesten. En ze is actief bij een visvereniging waar ze het mogelijk maakt dat de leden met een lichamelijke beperking toch kunnen zeevissen. Is er een evenement in Castricum, dan is zij er bij voor de hand- en spandiensten.

Mevrouw Van Buren

Mevrouw Van Buren is veertig jaar geleden in het bestuur gekomen van Perspectief. Ze organiseert de jaarlijkse tentoonstellingen, maakt de verslagen van de vergaderingen en leidde in het verleden (tot 2012) ook de artotheek. Mede door mevrouw Van Buren is in de statuten vastgelegd dat Perspectief van amateurschilderclub een Vereniging voor beeldende vormgeving is geworden.

Buiten Perspectief heeft zij ook banden met andere culturele activiteiten in Castricum. Ze heeft bijvoorbeeld jarenlang de Kunstfietsroute georganiseerd.

Voor Toonbeeld heeft ze - samen met het bestuur- 13 Culturele Manifestaties georganiseerd. Zij was ook voorzitter van Stichting Culturele Manifestaties. 

Naast bovenstaande is mevrouw Van Buren in 2012 bestuurslid (secretaris) geworden van Stichting Nieuw Geesterhage. Daarnaast was zij ook actief in de vorming en de uitvoering van het culturele beleid van de Stichting. De twee stichtingen (St. Nieuw Geesterhage en Stichting Kunstzinnige Vorming, beide gevestigd in het gebouw Geesterhage) zijn vervangen door één Raad van Toezicht. Mevrouw Van Buren is ambtelijk secretaris van de RvT.