Pont Akersloot en De Woude

  • Kinderen tot 16 jaar: gratis gebruik veerponten.
  • U kunt alleen contactloos betalen (met pinpas, telefoon of horloge).
  • Voor de overtocht van de pont in Akersloot kopen fietsers voorafgaande aan de overtocht hun kaartje bij de daar voorbestemde kaartautomaat aan wal.
  • Het abonnement is op naam en geldig voor het lopende kalenderjaar.
  • Bij verlenging ontvangt u een nieuwe kaart met een andere kleur en vermelding van jaartal.
  • Zolang u de abonnementskaart nog niet hebt ontvangen, geldt uw betalingsbewijs als abonnement.
  • De pontbeheerder kan uw abonnement op geldigheid controleren.
  • Jaar abonnementen kunnen zowel gebruikt worden voor de Woude als voor de pont in Akersloot. (uitgesloten zijn de abonnementen met een gereduceerd tarief)
online aanvragen

Vaartijden

Tarieven

We passen het tarief voor abonnementen maandelijks naar rato aan. Wilt u precies weten wat u moet betalen? Mail dan naar het e-mailadres pontveren@castricum.nl of bel naar 14 0251.

Voor het afsluiten van een maand abonnement kunt u het aanvraagformulier mailen naar het e-mailadres pontveren@castricum.nl

Veelgestelde vragen

De abonnementen zijn altijd persoonsgebonden.