Wonen in een bedrijfswoning

Wonen in bedrijfswoning of bedrijfspand zonder vergunning is niet toegestaan.

Het komt regelmatig voor dat een bedrijfsloods wordt verbouwd tot één of meer woningen. Of een bedrijfswoning die aan anderen dan de bedrijfsvoerder wordt verhuurd. Het is niet altijd verboden, de gemeente geeft er soms een vergunning voor. Zonder vergunning mag een bedrijfswoning of bedrijfspand niet bewoond worden. Het kan ook gevaar opleveren. Twijfelt u over uw woonsituatie? Neem contact op met de gemeente.

Waarom zijn er regels

Regels en voorschriften zijn er voor de veiligheid. In het land en ook in onze omgeving zijn voorbeelden van branden met grote gevaren doordat de woning niet brandveilig was. Het is ook voorgekomen dat de brandweer bij het blussen helemaal niet wist dat het om een woning ging met bewoners erin.

Wonen in een omgeving met veel bedrijven kan gezondheidsproblemen geven, doordat er bijvoorbeeld veel lawaai is of ongezonde lucht. Daarom regelen we in een omgevingsplan per terrein of dit bedoeld is voor bijvoorbeeld agrarisch gebruik, bedrijvigheid of wonen.

Wonen in een loods

Een loods is niet bedoeld om in te wonen. Het maak daarbij niet uit dat er woonvoorzieningen als keuken, douche en toilet zijn aangebracht. Ook het feit dat de gemeente iemand inschrijft op dit adres, wil niet zeggen dat de gemeente daarmee toestemming geeft om er te wonen. Wonen in een loods is alleen toegestaan als het noodzakelijk is.

Wonen in een bedrijfswoning

Wonen in een bedrijfswoning is alleen toegestaan als dat voor het bedrijf noodzakelijk is. U mag dus (met uw partner of gezin) alleen in een bedrijfswoning wonen als u de bedrijfsvoering doet én uw nabijheid ’s nachts nodig is voor dit bedrijf. Woont u, bijvoorbeeld via onderhuur, in een bedrijfswoning en bent u niet de bedrijfsvoerder, dan is dat niet toegestaan.

Wat kunt u doen?

Overweegt u om een huurcontract af te sluiten? Vraag dan eerst of u de vergunning voor de woning mag inzien. Een vergunning geeft u ook de zekerheid dat de woning voldoet aan eisen voor bouw- en brandveiligheid.

Gaat het om een bedrijfswoning, dan kunt in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart kijken of op uw locatie een woning is toegestaan en onder welke voorwaarden. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

U kunt bij de gemeente navraag doen over de vergunning of het omgevingsplan.

Eigenaren en huurders kunnen met de gemeente bespreken of een vergunning mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Wat doet de gemeente

We benaderen makelaars die loodsen en bedrijfswoningen verhuren of verkopen. We geven aan wat wel en wat niet is toegestaan. We  vragen ze om maatregelen te nemen als dat nodig is. Dat kan leiden tot aanpassingen zodat er wel een vergunning mogelijk is. Het kan er ook toe leiden dat de verhuur stopt.

Wij staan klaar om met bewoners, eigenaren of verhuurders in gesprek te gaan. Zo hopen we tot een passende oplossing te komen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met team Toezicht, Handhaving en Veiligheid via thv@debuch.nl.