Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een Uittreksel uit de Basisregistratie (BRP) bevat persoonsgegvens, zoals naam, adres en woonplaats. U vraagt het aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Het uittreksel ontvangt u binnen 3-5 werkdagen. Het is ook in andere talen verkrijgbaar.

Uittreksel BRP aanvragen afspraak maken uittreksel BRP

Kosten 2022

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten tarief 2022
Uittreksel aanvragen € 8,80

Wat neem ik mee?

Persoonlijk aanvragen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.
  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand anders machtigen met het formulier.

De gemachtigde neemt het formulier mee bij de aanvraag.

  • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
  • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
Iemand machtigen uittreksel BRP (pdf, 86 KB)