Subsidie voor activiteiten

  • Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit? Vul dan het aanvraagformulier in.
Aanvraagformulier (pdf, 151 KB)

Beoordeling plannen

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, die  advies uitbrengt aan het college.  
Aanvragers krijgen binnen 8 weken na de aanvraag bericht. De aanvraag wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  • De mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
  • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
  • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
  • Aansluiting op landelijke thema’s.
  • Financiële onderbouwing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via het algemene e-mailadres info@castricum.nl of het telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).