Starterslening

Alarm:

Op dit moment is het fonds starterslening Castricum uitgeput. Er worden tot nader order geen aanvragen in behandeling genomen.

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een eerste huis en het bedrag dat bij de bank geleend kan worden. U vraagt de starterslening via de gemeente aan via het intakeformulier. U moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen.

intakeformulier Starterslening (pdf, 162 KB)

De gemeente stort geld voor de starterslening in het Startersfonds. Dat fonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn verstrekt de lening. Daarnaast profiteert u van een betrouwbaar vangnet dankzij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Informatie:

Belangrijk: Wil jij voor een lening in aanmerking komen? Vraag dan eerst na of er op dat moment nog voldoende geld in het fonds zit. Dit bedrag kan namelijk variëren. Bel daarvoor met ons (tel. 14 0251) of stuur een e-mail naar info@castricum.nl.

Zie voor meer informatie 'Werking van het Startersfonds' verderop op deze pagina.

Starterslening aanvragen

U stuurt het ingevulde intakeformulier starterslening en een kopie van de koopovereenkomst naar de gemeente. Dit kan per mail via info@castricum.nl of per post:

Gemeente Castricum
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet.

U ontvangt van de gemeente, bij een positief advies, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier een toewijzingsbrief. Hiermee kunt u uw aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Lening aanvragen bij SVn

Als u de toewijzingsbrief van de gemeente hebt ontvangen, kunt u uw aanvraag indienen bij het SVn. U voegt de toewijzingsbrief van de gemeente digitaal toe.

Vervolgens stuurt het SVn u een offerte.

Het SVn verstrekt de starterslening, verzorgt de afhandeling en de administratie van uw lening.

Voorwaarden

  • U woont minimaal 1 jaar in onze gemeente. 
  • U koopt voor de eerste keer een huis. De Maximale koopsom is in 2023 €405.000 (NHG grens).
  • De starterslening komt bovenop de eerste hypotheek die een bank geeft. Het maximale leenbedrag is €30.000 en is maximaal 20% van de verwervingskosten (nieuwe) woning.
  • De woning moet in onze gemeente staan.
  • Bij energiebesparende maatregelen is de koopsom in 2023 maximaal €429.300.

Werking van het Startersfonds

Iedereen die geld leent uit het fonds, moet het ook terugbetalen. De lening is de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt u maandelijks rente en aflossing. Met die bedragen vult het fonds zich weer.

Naast het geld van de verplichte rente en aflossing, kan het fonds ook gevuld worden door vrijwillige, extra aflossingen. Of een grote terugstorting. Bijvoorbeeld omdat iemand zijn huis (waarvoor hij de lening ooit kreeg) verkoopt en dus de lening weer terugstort. 

Hierdoor is het lastig te voorspellen hoeveel geld er op een bepaald moment in het fonds zit. En zo kan het zijn dat op sommige momenten er (te) weinig geld in het fonds zit om een starterslening te verschaffen. 

Ga je op huizenjacht dan is het handig om vooraf bij de gemeente na te vragen of en zo ja hoeveel geld er beschikbaar is op het moment dat jij er gebruik van zou willen maken.