Rioolaansluiting

  • De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel.
  • We gaan over aanleg, onderhoud, ontstopping en vervanging ervan.
  • We zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.
  • De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein, vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.
  • U kunt een aanvraag indienen als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel.
  • Als u het met de kosten eens bent, wordt de aansluiting gerealiseerd.
  • U betaalt de rekening.

De gemeente laat het in overleg met de aanvrager het nieuwe riool aanleggen.

U vraagt de aansluiting schriftelijk aan bij:
Gemeente Castricum
t.a.v. de rioolbeheerder
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Wat stuurt u mee?

Een situatieschets met daarop de locatie van de nieuwe aansluiting.

  • Na uw aanvraag ontvangt u een kostenoverzicht. Dit verschilt per situatie en de kosten zijn onder andere afhankelijk van de lengte van het aan te leggen riool, de diepte en het type verharding.
  • Als u het met de kosten eens bent, wordt de aansluiting gerealiseerd.
  • U betaalt de rekening.