Persoonsgebonden budget (PGB)

  • dit is een budget om zelf uw ondersteuning in te kopen
  • u maakt een afspraak met het Sociaal team
  • als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget
  • uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een plan van aanpak indient
  • een persoonsgebonden budget wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het PGB worden betaald

Waar vraagt u PGB aan?

  • ondersteuning vanuit de Wmo? aanvragen bij het Sociaal team
  • ondersteuning vanuit de Jeugdwet? aanvragen bij het Sociaal team
  • zorg vanuit de wet langdurige zorg? aanvragen pgb-WIz bij uw zorgkantoor
  • pgb voor verzorging en verpleging thuis? aanvragen pgb-Zvw bij uw zorgverzekeraar