Jeugdlintje

Helden tussen 6 en 21 jaar kunnen een jeugdlintje krijgen. Bijvoorbeeld als zij iets goeds hebben gedaan voor een vereniging, een goed doel of de buurt.

Het jeugdlintje is bedoeld om de inzet en bijzondere prestaties van jongeren te erkennen en te belonen. Gemeente Castricum toont hiermee waardering voor opvallende prestaties, initiatieven of bijdragen aan de gemeenschap. Iedereen die opvalt door inzet en betrokkenheid komt hiervoor in aanmerking.

Het jeugdlintje wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Voordragen voor een jeugdlintje

Als u iemand kent die een jeugdlintje verdient, kunt u deze jonge kandidaat jaarlijks tot begin december voordragen. Stuur een mail naar bestuurssecretariaat@castricum.nl met uw motivatie.

Voor bijzondere prestatie

Voor het jeugdlintje komen jongeren in aanmerking die:

  • maximaal 21 jaar oud zijn;
  • wonen in de gemeente Castricum;
  • aantoonbaar een goede daad of prestatie hebben geleverd (denk aan een sportprestatie, hulp aan ouderen of zieken, het organiseren van opruimen van zwerfafval);
  • wiens voordracht gesteund wordt door de omgeving of buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeentelijke waarderingsspeld neemt u contact op met Els Verbeek van het bestuurssecretariaat via 088 909 70 57.