Inenten

De meeste ouders in Nederland (tussen 92 en 99 procent) laten hun kind inenten. Zij zien de voordelen van inentingen.

Inentingen zijn effectief in het terugdringen van ziektes, ernstige complicaties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door infectieziekten. Uit onderzoek blijkt dat door inentingen tussen 1953 en 1992, naar schatting 6.000 tot 12.000 sterfgevallen zijn voorkomen in Nederland. 

Groepsbescherming en kwetsbare mensen

Sommige infectieziekten, zoals polio en difterie, komen door het Rijksvaccinatieprogramma nog maar amper voor. Bij een hoge vaccinatiegraad van 95% treedt groepsbescherming op. De kans op een uitbraak van een van de infectieziekten waarvoor wordt gevaccineerd, is dan heel klein. Niet ingeënte jonge en kwetsbare kinderen en volwassenen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden ingeënt (door bijvoorbeeld leukemie), zijn daardoor ook beschermd.

Vaccinatiegraad in Castricum te laag

De vaccinatiegraad in Castricum ligt met 87,9% flink lager dan het landelijk aanbevolen percentage van 95%. Van de kinderen - geboren in 2016 in Castricum - heeft 12,1% NIET aan het Rijksvaccinatieprogramma deelgenomen. Zij zijn niet beschermd tegen 12 ernstige infectieziekten. De kans dat er een infectieziekte uitbreekt in onze gemeente, wordt zo steeds groter. Daarom de oproep aan ouders die twijfelen om hun kind in te laten inenten, om in gesprek te gaan met de huisarts of  het consultatiebureau. 

Bescherming tegen 12 infectieziekten

In het Rijksvaccinatieprogramma is vastgelegd hoe het vaccinatieprogramma eruit ziet en wanneer uw kind de inentingen krijgt. Het programma bestaat uit inentingen die kinderen t/m 14 jaar beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Deze inentingen zijn gratis, omdat we het in Nederland belangrijk vinden dat kinderen gezond opgroeien.

Waarom geven we kinderen inentingen?

  • Inentingen zorgen ervoor dat kinderen niet ziek worden door een aantal gevaarlijke ziekten, zoals mazelen, bof en polio. 
  • Deze ziekten zijn gevaarlijk omdat je er bijvoorbeeld verlamd, doof of blind van kan worden. Soms gaan kinderen er dood aan. 
  • Door als ouder uw kind te laten inenten, zorgt u ervoor dat uw kind deze ziekten niet krijgt. Ook kan uw kind andere kinderen dan niet besmetten. Daarom is inenten erg belangrijk. 

Contact en meer informatie

Wilt u meer weten over vaccineren? Lees dan het vaccinatieboekje (pdf, 2 MB). Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie als u twijfelt over vaccineren.

Twijfelt u of u uw zoon of dochter wel of niet wilt laten inenten? Dan kunt u een vaccinatieconsult aanvragen bij het consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg Castricum. 

U kunt het consultatiebureau bereiken op: 088 01 00 553

Adres: Geesterhage, Geesterduinweg 3-5, 1902 CB Castricum