Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
 • U meldt vervolgens met het formulier uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt in ondertrouw gaan.
 • De melding doet u ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U kunt een voorgenomen huwelijk of partnerschap melden als:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
 • U staat niet onder curatele.

Vul het formulier melden voorgenomen huwelijk of partnerschap (pdf, 145 KB) volledig in en neem of stuur alle bijlagen mee.

Het formulier stuurt u per post naar afdeling Burgerzaken of per mail naar info@castricum.nl. U kunt het formulier op afspraak afgeven aan de balie.

afspraak maken

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op de woensdagen om 9.15 en 9.45 uur. Voorwaarde is dat één van beide partners is geregistreerd in gemeente Castricum. Er mogen alleen getuigen bij zijn, maar verder geen publiek.

Kosten 2024

soort kosten leges 2024
Huwelijk woensdag 9.15 en 9.45 uur gratis
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 21.00 in het gemeentehuis € 696,60
Zaterdag 9.00 - 21.00 in het gemeentehuis € 820,20
Zondag 9.00 - 21.00 in het gemeentehuis € 943,70
Maandag t/m zaterdag 9.00 - 21.00 op een andere aangewezen locatie € 596,50
Zondag 09.00 - 21.00 op een andere aangewezen locatie € 743,20
Tarieven verhoogd bij huwelijk/partnerschap in Huis der gemeente € 117,80
Flitspartnerschap/huwelijk registratie (en ambtelijke omzetting) alleen bruidspaar en de getuigen € 229,60
Flitspartnerschap/huwelijk registratie met max. 10 personen (incl. bruidspaar en getuigen) zonder toespraak. Dit kan alleen tijdens openingstijden. € 366,50
Getuige van de gemeente € 64,60
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 29,00
Benoemen eigen BABS € 118,10
Trouwboekje eenvoudig van kunststof € 32,40
Trouwboekje luxe van leer € 67,50

Hiervoor gebruikt u het formulier onder 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' eerder op deze pagina. 

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde 'babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). U kunt zelf uw trouwambtenaar van de gemeente kiezen.

onze trouwambtenaren

U kunt alleen trouwen, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig als u het jawoord geeft.
 • De getuigen zijn meerderjarig.

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen hebt opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.
 • Als u wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet u naar een notaris.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen.

Bekijk de vragen en antwoorden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap