Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie. U kiest in dit geval voor een trouwambtenaar van de gemeente.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven.
 • Kiest u een trouwambtenaar buiten de gemeente dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente.
 • U meldt vervolgens het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
 • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
 • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
 • Kosteloos trouwen is mogelijk op de woensdagen om 9.15 en 9.45 uur (met alleen getuigen) als één van de twee partners is geregistreerd in de gemeente.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland
 • Beide partners zijn in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel)
 • U staat niet onder curatele.
afspraak maken