Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven.
 • U controleert de beschikbaarheid in de trouwagenda. Hiervoor belt u met de gemeente.
 • Na reservering van de datum en de locatie moet u het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap melden. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
 • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
 • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
 • Kosteloos trouwen is mogelijk op de woensdagen om 9.15 en 9.45 uur als één van de twee partners is geregistreerd in de gemeente. Voor een beschikbare datum belt u de gemeente.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland
 • Beide partners zijn in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel)
 • U staat niet onder curatele.

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail (), per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk (616 KB)