Gemeentegrond kopen

U kunt een verzoek voor het aankopen van gemeentegrond indienen als:

 • U in de gemeente woont of als uw bedrijf in de gemeente is gevestigd.
 • En u eigenaar bent van de grond waarop uw woning of bedrijf staat.
 • En de strook grond direct grenst aan de grond waarop uw woning of bedrijf staat.

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • Plattegrond of luchtfoto waarop duidelijk is aangegeven waar het stukje gemeentegrond zich bevindt (zie voorbeeld onderaan de pagina).
 • Inschatting van de grootte van het perceel.
 • Vermelding dat u eigenaar bent van het aangrenzende perceel.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Opgave waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.
verzoek aankoop gemeentegrond indienen

Kosten

De gemeente is wettelijk verplicht haar eigendommen marktconform te verkopen. Het bestemmingsplan moet voor gemeentegrond aangeven dat de bestemming openbaar groen is (en dus niet bebouwbaar); en de verwachting is dat het bestemmingsplan niet binnen twee jaren wordt aangepast. 

Als het aan te kopen perceel groter is dan 100 m², wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie.

U betaalt eenmalig € 250 administratiekosten.

Voor de verkoop van gemeentegrond hanteert de gemeente de volgende prijzen:

Scroll de tabel om meer te zien
locatie: grondprijs mer m²:
Castricum € 350
Akersloot € 225
Limmen € 275

Deze prijzen zijn exclusief kosten koper. Kosten koper betekent dat er kosten bovenop de verkoopprijs per m² komen. Het gaat dan om overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten. Deze kosten komen voor rekening van koper.

Beoordeling van de aanvraag

De gemeente beoordeelt aan de hand van toets- en besluitcriteria of een strook grond in aanmerking komt voor verkoop. Hierbij spelen onder andere de volgende aspecten een rol:

 • Aanwezigheid van kabels of leidingen.
 • Eventuele toekomstige ontwikkelingen met de grond.
 • Verkeersveiligheid.
 • Structuurgroen.

Ook mag de uitgifte van de grond niet leiden tot een niet-wenselijke indeling van de eigendommen of een niet-wenselijke situatie voor het beheer van de openbare ruimte. Het duurt maximaal vier maanden voordat u schriftelijk reactie krijgt over uw verzoek.

Voorbeeld hoe u op een luchtfoto aangeeft voor welk stukje gemeentegrond u belangstelling heeft.