Gemeentegrond kopen

Bij een aanvraag tot aankoop van gemeentegrond houden we rekening met de balans tussen wonen en werken èn een juist netwerk voor wegen, groen en water. Groen, duurzaamheid en klimaatbestendigheid vinden wij belangrijk. De verkoop van snippergroen moet aan alle voorwaarden voldoen. Houdt u er daarom rekening mee dat we gemeentegrond niet snel verkopen.

Een stuk gemeentegrond verkoopt de gemeente als tuin. De strook is geen bouwgrond. Ook neerzetten van een erfafscheiding is afhankelijk van de bestemming van de grond. In het omgevingsplan staat als bestemming: openbaar groen.

verzoek aankoop gemeentegrond indienen

Voorwaarden aankoop snippergroen

U voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de beleidsnotitie snippergroen (2019) (pdf, 754 KB).

  • U woont in de gemeente of als uw bedrijf in de gemeente is gevestigd.
  • U bent eigenaar van de grond waarop uw woning of bedrijf staat.
  • De strook grond grenst direct aan de grond waarop uw woning of bedrijf staat.
  • Er staan geen bomen op het stuk grond.
  • Er liggen geen kabels, leidingen, rioleringen en er zijn geen andere nutsvoorzieningen in, op of nabij het stuk grond.

Nodig bij de aanvraag

  • Plattegrond of luchtfoto waarop duidelijk is aangegeven waar het stukje gemeentegrond zich bevindt (zie voorbeeld).
  • Inschatting van de grootte van het perceel.
  • Vermelding dat u eigenaar bent van het aangrenzende perceel.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Opgave waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.

Beoordeling van de aanvraag

Het duurt minimaal 4 maanden voordat u schriftelijk reactie krijgt op uw aanvraag.

De werkgroep Snippergroen beoordeelt of verkoop mogelijk is. De werkgroep bestaat uit medewerkers van verschillende vakgebieden, zoals groenbeheer, wegenbeheer, verkeer, stedenbouw en vastgoed. Deze werkgroep komt regelmatig bijeen.

Kosten

De gemeente is wettelijk verplicht haar eigendommen marktconform te verkopen. Als het aan te kopen perceel groter is dan 100 m² wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie. U betaalt eenmalig € 250 administratiekosten.

Voor de verkoop van gemeentegrond hanteert de gemeente de volgende prijzen:

locatie: grondprijs mer m²:
Castricum € 350
Akersloot € 225
Limmen € 275

Deze prijzen zijn exclusief kosten koper. Dit betekent dat overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten en eventuele taxatiekosten bovenop de verkoopprijs per m² komen. Deze kosten komen voor rekening van koper.