Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt vragen om verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden te beperken. Dit kan alleen voor uw eigen gegevens of die van uw minderjarige kinderen.

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Deze gebruikt de gemeente als u een aanvraag doet bijvoorbeeld voor een rijbewijs, paspoort of bouwvergunning.

Inloggen met DigiD geheimhouding aanvragen of opheffen afspraak geheimhouding maken