Factureren

  • U wilt ons een factuur sturen voor een uitgevoerde opdracht of geleverde bestelling.
  • Zorg voor een juiste adressering. Gemeente of Werkorganisatie BUCH.
  • Geef het domein, team, project of afdeling aan.
  • Gebruik factuuradres: Postbus 1, 1850 AA HEILOO
  • Zet altijd een verplichtingennummer of routingcode op de factuur.
  • Verstuur de factuur digitaal.

Zorg dat u bovenstaande informatie goed verwerkt op de factuur. Dan kunnen wij de rekening op tijd betalen. Hebt u deze informatie niet, of hebt u hier nog vragen over?  Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of Werkorganisatie BUCH.

Verstuur de factuur digitaal bij voorkeur als e-factuur, of anders als pdf-bestand.

E-factuur met het juiste Organisatie Identificatie Nummer (OIN)

  • Gemeente Castricum      00000001810243428000
  • Werkorganisatie BUCH 00000001824347419000

PDF-bestand naar het juiste e-mailadres