Collectevergunning

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Jaarlijks stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dit rooster op. Daarnaast zijn er vrije periodes. In vrije periodes kunnen andere organisaties collecteren. Voor het collecteren in deze vrije periodes moet u een vergunning aanvragen.

De instelling waarvoor u collecteert moet erkend zijn door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisatie ziet er ook op toe dat de organisaties de opbrengst goed besteden.

Aanvragen

Collecteert u namens een organisatie? Dan hebt u een bevestiging van deze organisatie nodig. U stuurt de bevestiging als bijlage mee bij uw aanvraag. U stuurt uw aanvraag per mail naar info@castricum.nl.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.