Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente zijn vanaf 1 januari 2024 overgezet naar een tijdelijk omgevingsplan. In dit plan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. In het omgevingsplan kunnen ook regels staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Tot 1 januari 2024 hadden gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

De bestemmingsplannen zijn onderdeel van het ‘tijdelijk omgevingsplan van rechtswege’. Gemeenten krijgen ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen. 

Eén omgevingsplan

Komende jaren worden de bestemmingsplannen van de gemeente vervangen door één omgevingsplan voor het hele gebied. In 2024 starten we hiermee, dit doen we met deelplannen. Het omgevingsplan wordt gebiedsgericht en thematisch gevuld. In 2029 zullen we alle deelplannen samenvoegen tot één omgevingsplan. In de tussentijd wordt er gewerkt met de regels uit het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege.

Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Alles over het Omgevingsplan.