Aansprakelijk stellen gemeente

 • Hebt u schade opgelopen door een gebrek aan de openbare weg, openbaar groen of door een voertuig van de gemeente?
 • U kunt hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen.
Inloggen met DigiD gemeente aansprakelijk stellen

U kunt in veel gevallen terugvallen op uw eigen verzekering. U meldt de schade dan eerst bij uw verzekeringsmaatschappij. Deze regelt de afhandeling van de schade. En verhaalt daarna de uitkering op de gemeente. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan stelt deze namens u de gemeente aansprakelijk.

Per post

U kunt ook een brief schrijven. Stuur uw schademelding naar:

Raetsheren van Orden B.V.
o.v.v. gemeente Castricum
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Of per mail naar het e-mailadres: schadeBUCH@raetsheren.nl

In de brief zet u in ieder geval:

 • Een omschrijving van de gebeurtenis met plaats, datum en tijdstip.
 • De reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Welke schade u hebt geleden.
 • Het schadebedrag als u dit weet.
 • Foto’s van de situatie.
 • Bewijsstukken van de schade (nota, offerte of factuur van schadeherstel).
 • Uw adres en contactgegevens en e-mailadres.
 • Adres- en contactgegevens van uw verzekeringsmaatschappij.

En, indien van toepassing:

 • Getuigenverklaring(en) met gegevens hoe de getuige(n) te bereiken is (zijn).
 • Een proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade.
 • Een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport van een erkend autobedrijf.