Overlijden

U geeft een overlijden aan in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Dit moet gebeuren binnen 6 werkdagen na het overlijden. U betaalt kosten voor een kopie van de overlijdensakte.

Meestal geeft de begrafenisondernemer een overlijden aan, maar u mag dit ook zelf doen. U krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap.

afspraak maken overlijden aangeven (pdf, 18 KB) verklaring van overlijden door de arts (pdf, 6 KB)

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Verklaring van overlijden.
  • Of een A-verklaring van overlijden (verklaring van overlijden).
    En een B-verklaring van overlijden (verklaring doodsoorzaak).

Zowel de A- als de B-verklaring wordt door een arts afgegeven. Na aangifte ontvangt u een akte van overlijden en een verlof tot begraven of cremeren.

Kosten 2023

soort kosten leges 2023
Kopie overlijdensakte / afschrift burgerlijke stand € 15,70

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland is overleden, moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden in de woongemeente van de overledene. U moet dan een officieel afschrift van de overlijdensakte meenemen. Deze akte krijgt u van de lokale autoriteiten in het land van overlijden.

Informatie wat u moet regelen als een naaste in het buitenland overlijdt vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden uitstel begrafenis of crematie

U mag de overledene niet begraven of cremeren eerder dan 36 uur of later dan 6 werkdagen na overlijden. Als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Dit kan de uitvaartondernemer voor u regelen.