HOME  |  Zorg  |  Werk en inkomen

Werk en inkomen

Zit u na 1 januari 2015 zonder werk, heeft u geen recht op een WW-uitkering en kunt u zich financieel niet redden? Dan kunt u een contact opnemen met het Sociaal Team. Samen met één van onze medewerkers gaat u dan aan de slag om een baan te vinden. Heeft u een laag inkomen en kunt u het financieel niet redden? Neem dan ook contact op met het Sociaal Team. 

Vanaf 1 januari 2015 valt u automatisch over de Participatiewet. Voor veel mensen betekent dit dat de uitkering in 2015 lager is. Ook worden de regels strenger. Daarom biedt de gemeente u bijvoorbeeld training en scholing. Zo vergroot u uw kans op werk. 

Tegemoetkoming extra kosten chronisch zieken

Wie chronisch ziek is of een beperking heeft, staat vaak voor extra kosten vanwege bijvoorbeeld medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten) of behandelingen. De verzekering vergoedt niet altijd alle kosten. De gemeente Castricum heeft een regeling getroffen om deze mensen financieel tegemoet te komen. Lees meer over de tegemoetkoming extra kosten chronisch zieken.

Hulp voor zelfstandige ondernemers

Bent u met uw bedrijf in financiële problemen gekomen? Of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket Alkmaar

Individuele inkomenstoeslag

Sinds 1 januari 2015 heet de Langdurigheidstoeslag de ‘Individuele inkomenstoeslag’. Deze toeslag is een geldbedrag dat 1 keer per 12 maanden kan worden toegekend. Lees meer over deze toeslag

Urgent een woning nodig

Als u op korte termijn een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning in de regio Alkmaar. U krijgt deze verklaring alleen als u echt urgent een woning nodig heeft. Lees de urgentiewijzer voor meer informatie

Kostendelersnorm

Volwassenen die samen onder één dak wonen kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgt een klant een lagere uitkering als hij/zij met een of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis woont. Hoe meer mensen er in het huis wonen, hoe lager de uitkering. Lees meer over de kostendelersnorm

Vakantie met behoud van uitkering

Ontvangt u een uitkering? Dan mag u in een kalenderjaar maximaal 28 dagen op vakantie met behoud van uw uitkering. Bekijk de voorwaarden en geef uw vakantie aan ons door

Hulp bij schulden

Heeft u vragen over geldzaken of heeft u schulden? Misschien kan de organisatie sociaal.nl u helpen. Meer over hulp bij schulden

Arbeidsverplichtingen en tegenprestatie

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u er zoveel mogelijk aan doen om aan het werk te komen. Meer over arbeidsverplichtingen

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een collectieve zorgverzekering aanvragen. Meer over deze verzekering

Beschut werk

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of iemand voor een "beschutte werkplek" in aanmerking komt. Je kunt hiervoor ook zelf een aanvraag indienen.bij het UWV.  Kijk hier voor meer informatie

Kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder met een uitkering van de gemeente? Dan kan de hoogte van uw uitkering  per 1 januari 2015 wijzigen. Dit heeft te maken met de Wet hervorming kindregelingen, die op 1 januari 2015 is ingegaan. Lees meer over het kindgebonden budget

Participatiefonds

Het Participatiefonds is een onderdeel van de bijzondere bijstand en is bedoeld om gezinnen met een laag inkomen sociaal mee te kunnen laten doen als de kosten dat niet toelaten. Heeft u een minimuminkomen, dan kunt u via het Participatiefonds diverse kosten via de gemeente vergoed krijgen. Lees meer over het participatiefonds

Bijstandsuitkering aanvragen

Is uw inkomen te laag om kosten zoals huur, eten en drinken te betalen? Kijk dan of u een bijstandsuitkering kunt aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Plotseling te maken met onverwachte noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Kijk of u bijzondere bijstand mag aanvragen

Begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk

De gemeente helpt u bij het vinden van werk. De gemeente werkt hierbij samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Meer over begeleiding naar werk

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Kijk voor vacatures op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl 

Waar gewerkt wordt, kan iets misgaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Meer informatie over verzekeren leest u hier.


 

Meer over de Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand (WWB) heet nu de Participatiewet. Deze wet vervangt ook de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Het doel? Zoveel mogelijk mensen met of zonder beperking werk te laten vinden. Meer over de Participatiewet

Komt u er niet uit? Contact het Sociaal Team

Als u hulp nodig heeft bij het zoeken naar werk of met uw inkomen, en niemand anders kan u helpen, neemt u dan contact op met het Sociaal Team.