HOME  |  Zorg  |  Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Voor vragen over zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u bij ons Sociaal Team terecht. Heeft u nu hulp en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt, contact op met het Sociaal Team. 

Meer woonplezier van uw woning

De meeste mensen blijven, naarmate ze ouder worden, wonen in hun huidige woning. Het verzorgingshuis bestaat eigenlijk niet meer. Daarmee is iedereen verantwoordelijk geworden voor de veiligheid en comfort in zijn woning.  Inwoners kunnen de Huistest doen en daarmee hun woning checken op verbeterpunten voor langer zelfstandig wonen. Na het invullen van de test krijgt u een persoonlijk woonadviesrapport, inclusief indicatie van de kosten en praktische tips. De gemeente werkt hierin samen met Stichting Welzijn Castricum (SWC). Voor een bezoek bij u thuis kunt u zich bij SWC aanmelden, tel. (0251) 656562 (ochtenduren).

Vervoer met de regiotaxi

Mensen met een regiotaxi-pas kunnen reizen met de regiotaxi. De regiotaxi is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Connexxion verzorgt het vervoer met de regiotaxi. Lees meer over vervoer met de regiotaxi

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Vragen over zwangerschap of het opvoeden van een kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin

Gehandicaptenparkeerplaats

Soms moet u door een loopbeperking een eigen vaste parkeerplek hebben bij uw huis of werkplek. Kijk of u een gehandicaptenparkeerplaats kunt aanvragen

Meer over discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd? Of wilt u advies of voorlichting geven over discriminatie? Dan kunt u terecht bij Art. 1 NHN, het antidiscriminatiebureau voor onze regio

Adviesraad sociaal domein

De adviesraad sociaal domein heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die te maken hebben met de Wmo. Daarnaast signaleert de raad ontwikkelingen over allerlei zaken die van belang zijn voor als u gebruik maakt van de Wmo. Lees meer over de adviesraad sociaal domein

Veranderingen in de zorg

De gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg aan mensen. Lees meer over deze verandering.

Aanbieders van zorg

De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders voor Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp een contract gesloten. Bekijk het overzicht van zorgaanbieders

Hulp bij het huishouden

De hulp bij het huishouden is in onze gemeente ook dit jaar nog geregeId via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze hulp is er voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het schoonmaken van het huis. Lees meer over de Wmo

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Soms kunt u door een loopbeperking beter niet te ver van uw bestemming parkeren. Kijk of u een gehandicaptenparkeerkaart kunt aanvragen

Huiselijk geweld of kindermishandeling melden

Meer over Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zelfstandig leven en werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Via de Wmo kunt u ondersteuning aanvragen zodat u langer thuis kunt wonen. Meer over de Wmo

Geïnteresseerd in het inkoopproces Wmo

Bent u zorgaanbieder en geïnteresseerd in het regionale inkoopproces voor jeugdhulp en/of voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kijk dan op www.regioalkmaar.nl voor meer informatie. Heeft u als zorgaanbieder vragen of opmerkingen over de inkoop of het contractmanagement van jeugdhulp en/of de Wmo? Stuur dan e-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl

Komt u er niet uit? Contact het Sociaal Team

Als u thuis hulp nodig heeft en niemand kan u helpen, neemt u dan contact op met het Sociaal Team.