HOME  |  Zorg  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. Maar opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Dan is het belangrijk dat u ergens terecht kunt met uw vraag. Als u advies, extra hulp of ondersteuning  nodig heeft, dan kunt u bij ons Sociaal Team terecht. Heeft u nu hulp voor uw kind en loopt uw indicatie in 2015 af? Neemt u dan minimaal zes weken voordat deze afloopt, contact op met het Sociaal Team.

Vraag hulp aan uw omgeving

U kunt bij vragen en problemen over opvoeden en opgroeien eerst een beroep doen op uw omgeving: buren, familie of vrienden of u kunt het eerst bespreken met bijvoorbeeld uw huisarts. Ook vindt u veel  informatie over dit onderwerp  op de website van het Centrum Jeugd en Gezin Castricum. Komt u er niet uit, dan helpt het Sociaal Team u graag verder.

Wat doet het Sociaal Team?

Het Sociaal Team helpt u met uw vragen en problemen en kan er ook voor zorgen dat (ouders van) kinderen met gedrags- en psychische problemen of met een beperking begeleiding krijgen. Voor elk gezin dat om hulp vraagt is er één contactpersoon en één plan. Het Sociaal Team werkt als dit nodig is, ook nauw samen met het consultatiebureau, de schoolarts, leerkrachten en begeleiders.

Meer over Jeugdhulp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdhulp. Lees meer over ons beleid

Mishandeling of huiselijk geweld melden

Word je thuis mishandeld? Vraag om hulp

Persoonsgebondenbudget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u van de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. U kunt dat budget bijvoorbeeld gebruiken voor het inkopen van begeleiding van uw kind, of voor persoonlijke verzorging. Lees meer over persoonsgebonden budget

Leerplicht

Kan uw kind niet naar school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Meer over vrijstelling leerplicht

Geïnteresseerd in het inkoopproces Jeugd?

Bent u zorgaanbieder en geïnteresseerd in het regionale inkoopproces 2016 voor jeugdhulp en/of voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kijk dan op www.regioalkmaar.nl voor meer informatie. Heeft u als zorgaanbieder vragen of opmerkingen over de inkoop of het contractmanagement van jeugdhulp en/of de Wmo over 2015? Stuur dan e-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl

 

 

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. In dit centrum zitten diverse organisaties op één plek. Iedere dinsdagochtend is er een gratis opvoedspreekuur. Kijk voor de locatie van dit spreekuur en voor meer informatie op www.cjgcastricum.nl

Vragen over school, geld, drugs of seks

Heb je vragen over werk, school, geld, huisvesting, seks of vrije tijd? Kijk dan eens op de website van het jongeren informatiepunt. Je vindt er informatie, maar je kunt er ook vragen stellen. 

Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs? Misschien kunt u dan vervoer aanvragen, zodat uw kind naar school en huis gebracht wordt. Meer over leerlingenvervoer

Zorgaanbieders

De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders voor Jeugdhulp een contract gesloten. Bekijk de zorgaanbieders voor Jeugdhulp

Komt u er niet uit? Contact het Sociaal Team

Als u thuis hulp nodig heeft en niemand kan u helpen, neemt u dan contact op met het Sociaal Team.