HOME  |  Wonen  |  Werk aan de weg

Werk aan de weg

 • Herinrichting Beethovensingel

  Het groen aan de Beethovensingel krijgt een opknapbeurt. In maart start aannemer Stoop uit Waarland met de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

 • Wegwerkzaamheden Kleibroek Castricum

  Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Kleibroek (inclusief rotonde Torenstraat) en de Koning Willemstraat gestart. Het gaat om vervangingen en aanpassingen van leidingen en om herinrichting.

  Door verschillende omstandigheden zijn de werkzaamheden uitgelopen. Zie voor meer informatie en de nieuwe planning de nieuwsbrief van de aannemer.

 • Werkzaamheden Provinciale weg N246 en N244

  De Provincialeweg N246 en N244 tot Alkmaar wordt veiliger gemaakt waarbij ook doorstroming verbetert. Het traject N246 loopt vanaf de N203 via de Beatrixbrug (N246) tot en met de Kogerpolderbrug. Het deel op de N244 loopt van de Kogerpolderbrug tot aan de aansluiting met de N243 en N242. Van begin 2018 tot en met begin 2019 voert de provincie groot onderhoud uit aan de Provincialeweg. De Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden geheel vernieuwd. Onveilige aansluitingen op de N246 worden veiliger ingericht.

 • Samenwerken aan betere bereikbaarheid A9

  Hoe zorgen we samen voor een betere bereikbaarheid op en rond de A9? Om dit aan te pakken werken overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstelling samen aan het Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA). Zij brengen oplossingen in beeld voor de korte en lange termijn. Ook u kunt meedoen. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheden om mee te doen op www.mirtnowa.nl