HOME  |  Wonen  |  Uittreksels

Uittreksels

Verklaring omtrent gedrag

Als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs heeft u een Verklaring omtregt gedrag (VOG) nodig. Vraag via Dienst Justis een VOG aan

Uittreksel burgerlijke stand

Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Bestel een uittreksel burgerlijke stand direct online

Bewijs van Nederlanderschap

Een verklaring dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bestel een bewijs van Nederlanderschap direct online

Garantstelling of logiesverstrekking

Verklaring dat u iemand uit een ander land hebt uitgenodigd. Soms nodig bij een visumaanvraag. Meer over garantstelling

Uittreksel basisregistratie personen

Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Bestel een uittreksel BRP direct online

Bewijs van in leven zijn

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Meer over bewijs van in leven zijn

Legaliseren handtekening

Het bewijs dat uw handtekening echt is. Meer over legaliseren handtekening

Waarmerken kopie

Als u moet bewijzen dat de kopie van het document er hetzelfde uitziet als het originele document. Meer over waarmerken kopie