HOME  |  Wonen  |  Projecten en plannen

Projecten en plannen

 • Rijksweg 59 - 61

  Het voormalige bedrijventerrein Rijksweg 59-61 in Limmen wordt door Schouten en De Jong Projectontwikkeling en de gemeente ingericht als nieuw woonhof: De LimmerHof. De LimmerHof is Limmen in het klein. Het kenmerkt zich door het besloten karakter met de sfeer van een hof. Een hof, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

 • Duurzaam bouwen en wonen

  Wie tegenwoordig een nieuwbouwwoning bouwt, doet dit al bijna energieneutraal en bij voorkeur met duurzame materialen. In 2020, mogen alleen nog energie neutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Gaat u een huis bouwen? Bekijk dan de financieringsregelingen vanuit de Rijksoverheid en neem de praktische brochure eens door.

 • Entree parkeerterrein Geesterduinweg - memo aan de gemeenteraad

  De aansluiting van de centrale entree van het parkeerterrein op de Geesterduinweg in april 2017 heeft zeker in het begin, toen de verkeerssituatie gewijzigd werd, tot een vermeende onduidelijkheid geleid. Vanuit de politiek is aandacht gevraagd voor dit onderwerp en de besluitvorming door het college. Door wethouder Steeman is bij de raadsvergadering van 20 april 2017 een memo toegezegd waarin de beweegredenen voor de gekozen verkeersoplossing zullen worden toegelicht.

 • Beverwijkerstraatweg

  Een pakket aan verkeersmaatregelen rond het spoor zou verlichting kunnen brengen voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg. Het college wil daar verder onderzoek naar doen.

 • Zandzoom

  Het project Limmen – Zandzoom / Programma Nieuwe Strandwal richt zich op: woningbouw, een aansluiting op de A9 en het ontwikkelen van natuur en recreatie in het gebied Zandzoom, op de strandwal van Heiloo en Limmen.

 • Opstelterrein

  ProRail zoekt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ruimte om buiten de dienstregeling zo’n 75 treinstellen te parkeren langs het traject Alkmaar – Amsterdam. De locatie Uitgeest N203 heeft de voorkeur.

 • Duin en Bosch

  Op het het terrein van Duin en Bosch gaan vernieuwing van zorg hand in hand met nieuwbouw van woningen en behoud van monumenten en natuur. Het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de zorgactiviteiten van Dijk en Duin (Parnassia Groep) is de belangrijkste aanleiding om het gebied te herontwikkelen.

 • Duurzame projecten in Castricum

 • Herinrichting Laan van Albert's Hoeve

  Begin 2017 is het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Laan van Albert’s Hoeve vastgesteld. Wij verwachten begin april te kunnen beginnen met de uitvoering.

 • Ontwerp bestemmingsplan aansluiting A9

  De nieuwe aansluiting op de A9 is onderdeel van de Nieuwe Strandwal. Dit is een gebiedsontwikkelingsproject met woningbouw en groenprojecten, dat bovendien zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. De aansluiting is nodig vanwege het extra verkeer dat wordt verwacht van zowel de (nieuwbouw)woningen als van de bedrijven. De aansluiting bevordert een betere doorstroming en verdeling van het verkeer in het gebied.

 • Projectbesluiten en bestemmingsplannen

  Onze projectbesluiten, bestemmingsplannen en exploitatieplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Projecten en plannen in de ontwerpfase vindt u wel op onze website. Kijk voor meer informatie bij bekendmakingen

 • Startingerweg

  In Akersloot komt een speelse wijk met 65 woningen, diverse speelvoorzieningen en ruime parkeergelegenheid.

 • Castricum Zanderijgebied, Plan Duynkant

  Aan de duinzijde van het station, aan de Puikman en hoek Kramersweg is de bouw gaande van woningen en bedrijfsruimte.

 • De Lange Akkers Limmen

  Aan de Hogeweg en Pagelaan in Limmen wordt gebouwd aan circa 72 woningen (eengezinswoningen en appartementen), waarvan 18 in de sociale categorie.

 • Topkavels te koop

  U droomt erover om op een eigen stuk grond uw droomhuis te bouwen? Landelijk wonen in de Randstad: het kan in Limmen. Gemeente Castricum heeft in de Limmen-Zandzoom vijf vrije-sectorkavels te koop.