HOME  |  Wonen  |  Onderwerpen a-z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Gaat u verhuizen? Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuist bent. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. Een adreswijziging noemen we ook wel een verhuisaangifte.

  inloggen met DigiD Geef uw verhuizing direct online aan ons door, log in via DigiD

  Digitaal? Dan moet u een aantal zaken bijvoegen

  Geeft u uw verhuizing digitaal door? U moet een ondertekende kopie van het huurcontract of van de akte van levering bijvoegen. 

  Inwonen? Hoofdbewoner moet toestemming geven

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Dit kan meteen in het verhuisformulier, door zijn of haar nummer van het legitimatiebewijs en BSN-nummer in te vullen.

  inloggen met DigiD  De hoofdbewoner kan ook zelf toestemming geven via DigiD.

  Komt u langs? Maak een afspraak.

 • Hoe werkt het?

  • Gaat u verhuizen binnen de gemeente Castricum? Geef dan binnen vijf dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door aan de gemeente.
  • Vertrekt u naar een andere gemeente? Geef dan binnen vijf dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door aan de nieuwe woongemeente. Na uw verhuisaangifte in uw nieuwe woongemeente zult u automatisch worden uitgeschreven uit gemeente Castricum.
  • Vertrekt u naar het buitenland? Lees dan meer over emigratie.

  Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven.
  • Samenwonende echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
  • Iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is en een kopie heeft van het legitimatiebewijs van de persoon die de machtiging af heeft gegeven. Bijvoorbeeld, mensen die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Wat is de verhuisdatum?

  • Is de verhuisdatum later dan de verhuisaangifte? Dan geldt de datum die u opgeeft als verhuisdatum. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.
  • Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.
  • Doet u later aangifte of geeft u uw aangifte schriftelijk door? Dan is de datum van binnenkomst de datum van verhuizing.
  • Wilt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Hoe lang duurt het?

  De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan. Heeft u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Gaat u inwonen of samenwonen?

  U moet toestemming hebben van de hoofdbewoner als u verhuist naar een adres waar al iemand woont. Bijvoorbeeld als u bij iemand intrekt of gaat samenwonen. Gaat u samenwonen maar bent u niet gehuwd of heeft u geen partnerschap, dan dienen beide de handtekening te plaatsen en moeten beiden zich legitimeren of een kopie van het legitimatiebewijs bij voegen.

  Geheimhouding van uw gegevens?

  Wilt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen? Kom langs bij de publieksbalie in het gemeentehuis, neem uw geldig legitimatiebewijs mee.

  Wilt u langskomen? Maak hier een afspraak
   

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing digitaal door

  Geef uw verhuizing digitaal aan ons door. Dan hoeft u niet langs te komen op het gemeentehuis. Om er zeker van te zijn dat u het bent, moet u wel inloggen met DigiD. Printen en opsturen kan natuurlijk ook. Denk er om dat u wel het ondertekende huurcontract of de ondertekende akte van levering bijvoegd.

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Dit kan meteen in het verhuisformulier, door zijn of haar nummer van het legitimatiebewijs en BSN-nummer in te vullen. De hoofdbewoner kan ook zelf toestemming geven via DigiD.

  Geef uw verhuizing schriftelijk door

  Geeft u uw verhuizing liever schriftelijk door? Vul dan een adreswijzigingsformulier in. Print het uit, vul het in en stuur het naar ons op. Vergeet niet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en een ondertekende kopie van het  huurcontract of de akte van levering mee te sturen. 

  Gaat u bij iemand inwonen of samenwonen? Stuur dan ook het volgende mee:

  • (schriftelijke) toestemming van de hoofdbewoner
  • kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner

  Heeft u een woning gekocht? Stuur dan ook het volgende mee:

  • Kopie eigendomsbewijs, uittreksel kadaster of akte van levering

  Heeft u een woning gehuurd? Stuur dan ook het volgende mee:

  • Ondertekende kopie huurovereenkomst of toestemming en kopie legitimatiebewijs eigenaar

  Kom langs

  Komt u langs? Maak een afspraak. Of bel 140251. Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan. dat kan via een link in de afspraakbevestiging.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u langs komt om uw verhuizing door te geven, neem dan het volgende mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs
  • (een kopie van) het ondertekende huurcontract of ondertekende akte van levering

  Als u bij iemand in gaat wonen:

  • uw geldige legitimatiebewijs
  • (schriftelijke) toestemming van de hoofdbewoner
  • kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner

  Als u gemachtigd bent door degene die verhuist:

  • uw eigen geldige legitimatiebewijs
  • ondertekende huurcontract of ondertekende akte van levering
  • schriftelijke toestemming
  • kopie legitimatiebewijs van degene die verhuist

 • Vraag en antwoord

  1. Wie ontvangen mijn nieuwe adresgegevens? Voor een deel is het persoonsafhankelijk wie bericht krijgt over de adreswijziging, maar over het algemeen gaat het om deze instanties: Hoogheemraadschap, Belastingdienst (inclusief afdeling Motorrijtuigenbelasting), Sociale verzekeringsbank (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW), donorregister (indien van toepassing), DUO (indien van toepassing), Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat), pensioenfonds, afdelingen binnen de gemeente Castricum.