HOME  |  Wonen  |  Iets melden

Iets melden

Meteen melden

Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil of vernielingen? Belt u dan 14 0251 of doe uw melding eenvoudig online. Heeft u een dringende melding buiten kantoortijden, zoals bijvoorbeeld: een verstopt riool. wateroverlast of gevaarlijke situaties aan de weg? Bel dan 14 0251 en spreek een  boodschap in. Onze piketdienst pakt het dan op.

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Om Castricum schoon, veilig en leefbaar te houden, zet de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in. 
Overlast van hondenpoep, fout parkeren, het dumpen van afval of het lang parkeren van caravans meldt u bij de BOA’s via boa@debuch.nl

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Bekijk hoe u een klacht kunt indienen

Ongediertebestrijding

Zoals rattenplagen of bijennesten. Meer over ongedierte melden

Overlast van vliegverkeer

Als u overlast heeft van vliegverkeer dan kunt u dit melden Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Meer over overlast vliegverkeer.

Melden overlast of criminaliteit

Overlast of criminaliteit in uw buurt? Neem contact op met de buurtregisseur. Meer over overlast en criminaliteit

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in Castricum iets verloren bent of gevonden heeft. Meer over verloren of gevonden voorwerpen

Verstopt riool

Als het riool in de gemeentegrond verstopt is. Meer over een verstopt riool

Overlast van een bedrijf

Heeft u milieuklachten over een bedrijf? Bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast of lichthinder? Dan kunt u dit melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst.

Geen reclame meer

Vraag een Nee/Nee of een Nee/Ja-sticker aan. Bestel een sticker direct online