Provinciale weg Castricum - Uitgeest

Tussen 6 november en 22 december 2023 plant de provincie een haag langs de Provincialeweg (N203) tussen Castricum, Limmen en Uitgeest. Fietsverkeer moeten omrijden. Autoverkeer ondervindt enige hinder door de werkzaamheden. In de nacht van 1 op 2 december is de N203 afgesloten voor alle verkeer. 

We begrijpen dat deze maatregelen overlast met zich mee kunnen brengen en bieden hiervoor onze excuses aan.

De haag komt in de berm tussen het fietspad en de rijweg. Dit is een van de maatregelen die de provincie en de gemeenten Uitgeest en Castricum nemen om de verkeersveiligheid op en langs de N203 te verbeteren.

Overlast autoverkeer en afsluiting nacht 1 op 2 december

Op 21, 23 en 27 november en van 28 november tot 15 december is een rijbaan afgezet en geldt een lagere maximale snelheid. Verkeer mag om en om over 1 rijbaan rijden; dit wordt geregeld met verkeerslichten.

Volledige afsluiting

Op 1 december vanaf 20.00 uur tot 2 december 06.00 uur wordt de N203 volledig afgesloten voor alle verkeer; dit is nodig voor het verplaatsen van een barrière. Tijdens deze periode kunt u omrijden via de Geesterweg (Uitgeest) en de Uitgeesterweg (Uitgeest - Limmen).

Afsluiting fietspad in 4 fases

Het fietspad langs de Provincialeweg wordt tussen 6 november en 22 december in 4 fases afgesloten voor fietsers. De werkzaamheden kunnen in iedere fase een dag eerder of later klaar zijn. 

Alle omleidingsroutes met de kaartjes vindt u op de website van provincie Noord-Holland.

  1. 6 t/m 9 november: Geesterweg - NS-station Uitgeest en fietstunnel in Uitgeesterweg.  
  2. 10 t/m 23 november: fietstunnel in Uitgeesterweg en fietstunnel in Buitendijkspad. 
  3. 24 nov t/m 7 december: kruising met Buitendijkspad en kruising met Gerbrandsven. 
  4. 8 t/m 22 december: kruising met Gerbrandsven en kruising met Zeeweg.  

Maatregelen voor de korte termijn

Planten van de haag is de laatste van de korte termijn maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In september is op de weg al een inhaalverbod voor alle gemotoriseerde voertuigen ingesteld; ook landbouwvoertuigen mogen niet meer worden ingehaald. De markering en bebording van de weg zijn daarop aangepast. Bij het Shell tankstation is de middengeleider met 15 meter verlengd. En op het fietspad is  langs de randen een markering aangebracht.

Meer informatie 

Met vragen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of via servicepunt@noord-holland.nl. Of volg de werkzaamheden via de regionale Facebookpagina Alkmaar en omstreken (@AlkmaarNH).