Anna van Burenstraat onderhoud

Begin 2021 voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit in de Anna van Burenstraat. Voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangt de bewoners een brief met de planning. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden ongeveer 2 maanden.

Definitief ontwerp

In oktober hebben de bewoners een brief gehad met het concept ontwerp. Aan de hand van de reacties hierop is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Het definitief ontwerp (pdf, 91 KB) is nu klaar.

Voetpad

Veel bewoners hebben gevraagd om het voetpad langs de waterkant te behouden. Door de opdrukkende wortels van de omliggende bomen is een tegelpad, met oog op struikelgevaar niet wenselijk. Daarom wordt het pad uitgevoerd in zogenaamde halfverharding. Dit is een soort schelpenpad, zoals bij de nabij gelegen Helmkade. Dit pad is minder gevoelig voor opdrukkende boomwortels.

Straatverlichting

De straatverlichting blijft staan zoals het nu staat. Door de aanleg van een nieuw voetpad aan de waterkant plaatsen we niet alle lichtmasten aan de huizenkant.

Foto van een Pluim-es

Voorkeur Pluim-es

De meeste bewoners hebben voorkeur voor de Pluim-es (Fraxinus Ornus) tussen de parkeervakken. Tijdens de werkzaamheden kappen we de bestaande bomen. Zodra het werk is afgerond, planten we de nieuwe bomen.

Pluim es (Fraxinus Ornus): Bredere boom met ovalen vorm. Wordt gewoonlijk niet hoger dan 10 meter. De boom heeft witte bloemen en staat in mei en juni in bloei. De boom is bestand tegen wind en is niet gevoelig voor opdrukkende wortels.

Concept ontwerp

Naar het overzicht