HOME  |  Recreatie  |  Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis

 • Geschiedenis van Castricum en Bakkum

  Met betrekking tot de naam Castricum is niets met zekerheid bekend. Vroeger werd de naam ook verschillend geschreven. Soms als Castrichem en Kastrikum. Geschiedschrijvers menen dat de naam van Romeinse oorsprong is. Maar toen in het midden van de vorige eeuw de Gouverneur van Noord-Holland hieromtrent bij de Raad informeerde, kon ook de burgemeester van Castricum geen duidelijkheid verschaffen. 

  Meer info
 • Geschiedenis Akersloot

  Akersloot heeft een eerbiedwaardige ouderdom. De oudste naam voor Akersloot was Axmericota, wat betekent: ‘eikenbos aan de zee’. 

  Meer info
 • Geschiedenis Limmen

  Volgens de chronieken werd omstreeks 740 het vervallen kerkje Limbon (waarschijnlijk gesticht door Willibrord of een van zijn volgelingen) herbouwd. Dat maakt Limmen een van de oudste dorpen van Noord-Holland. Het werd daarom in het belangrijkste wegenstelsel opgenomen. Samen met het gegeven dat Limmen ook gunstig was gelegen ten opzichte van de handelsroute te water, groeide het dorp uit tot belangrijk handelscentrum tot aan het einde van de veertiende eeuw. 

  Meer info