Platform Gehandicaptenbeleid Castricum

Het Platform Gehandicaptenbeleid adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op het terrein van het Gehandicaptenbeleid en de diverse toegankelijkheidsvraagstukken. Hierbij gaat het om:

  • het onder de aandacht brengen van problemen voor mensen met een lichamelijke en visuele beperking zoals bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van woningen,
  • het aanbrengen van verbeteringen in de openbare gebouwen en openbare ruimte,
  • maar ook vrije tijdsbesteding (routes voor gehandicapten in de natuur) en toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Wanneer zijn de vergaderingen?

Dit platform vergadert elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur.

Contact met het platform

Het platform is bereikbaar via 

De stukken van het Platform