Over de raad

Wat doet de raad?

  • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
  • De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.
  • De gemeenteraad wordt eens in de 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij zijn dus uw volksvertegenwoordigers.