Vergadering bijwonen of volgen

De raad van Castricum vergadert elke donderdagavond tussen 19.30 en 23.00 uur. De ene week is er een raadsinformatieavond en de andere week een Raadsplein. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. 

Raadsinformatieavonden

Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt informatie verstrekt en uitgewisseld over voor de raad relevante onderwerpen of ter voorbereiding op de bespreking van voorstellen in een commissie. Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten kan vaak iedereen het woord voeren en zijn standpunt naar voren brengen over het onderwerp dat op de agenda staat. 

Raadsplein

Tijdens het Raadsplein vinden commissievergaderingen plaats gevolgd door een raadsvergadering. Tijdens commissievergaderingen bespreken de raadsleden de aan de raad voorgelegde voorstellen, initiatieven, moties en amendementen of andere stukken. Nadat een stuk in de commissie behandeld is, wordt erover gestemd in de raadsvergadering twee weken later.

De vergaderorde van de raad is formeel vastgelegd in het reglement van orde (pdf, 584 KB).

Ringleiding voor slechthorenden in raadzaal

Voor iedereen met een gehoorapparaat is er in de raadzaal een RF ringleidingsysteem. Wilt u gebruikmaken van de ringleiding? Vraagt u dat dan vooraf aan bij ons. Vaak weet u als slechthorende zelf wel hoe het ter plekke werkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u het vragen aan een van de aanwezige bodes.

3 manier om een vergadering te volgen

1. Bijwonen in het gemeentehuis

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen in het gemeentehuis. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Zie voor de agenda van de raad castricum.raadsinformatie.nl.

Bekijk hier hoe u de agenda kunt vinden (pdf, 597 KB) 

2. Live volgen via het raadsinformatiesysteem

U kunt de vergaderingen live volgen in het raadsinformatiesysteem. Wanneer een vergadering live wordt uitgezonden ziet u dit bovenaan de pagina weergegeven.

Bekijk de uitleg hoe u live een raadsvergadering kunt volgen (pdf, 156 KB).

Een dag na uitzending kunt u de vergadering ook terugkijken via het raadsinformatie systeem.  

3. Live volgen via Omroep Castricum

Elke twee weken zendt Omroep Castricum 105 het raadsplein uit. De commissies die plaatsvinden in de Raadzaal worden uitgezonden. 

Inspreken tijdens een raadsvergadering

Het is mogelijk in te spreken tijdens een commissievergadering. Wilt u inspreken bij een vergadering? Meld u voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie. Bij commissies die in de agenda zijn aangemerkt met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Contact

U kunt voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de griffie terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.