Monumentenraad Castricum

De Monumentenraad is een openbare adviescommissie. De raad is ingesteld door het college van B en W. De Monumentenraad adviseert over historische bouwkunst, historisch landschap en archeologie in de gemeente.

De Monumentenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Als u een vergadering van de Monumentenraad wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw A. van Breugel, telefoon 088 909 7349.