Monumentenraad Castricum

De Monumentenraad is een openbare adviescommissie. De raad is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Monumentenraad adviseert over historische bouwkunst, historisch landschap en archeologie in de gemeente.

Vergaderen

De Monumentenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Als u een vergadering van de Monumentenraad wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw A. Beeksma, telefoonnummer (088) 909 75 25.

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht.