Cultuurplatform Castricum

Het Cultuurplatform is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijk cultuurbeleid.

Leden

De leden van het Cultuurplatform wonen allen in de gemeente Castricum en zijn daar cultureel actief, als vrijwilliger of vanuit hun beroep.

Vergaderingen

Het platform vergadert 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond.

Meer informatie

Neem via de gemeente contact op met het Cultuurplatform. Of neem rechtstreeks contact op met de voorzitter van het platform, Iris Klunder irisklunder@hotmail.com

Documenten

 • Er zijn nog geen documenten

 • Dinsdag 1 november 2022
 • Dinsdag 6 december 2022
 • Dinsdag 3 januari 2023
 • Dinsdag 7 februari 2023
 • Dinsdag 7 maart 2023
 • Dinsdag 4 april 2023
 • Dinsdag 2 mei 2023
 • Dinsdag 6 juni 2023
 • Dinsdag 4 juli 2023

Het Cultuurplatform organiseert netwerkbijeenkomsten waarbij kunstbeoefenaars en -liefhebbers elkaar kunnen ontmoeten. Elk kwartaal wisselt het thema en wordt een locatie gekozen binnen één van de kernen.

Actuele informatie over de netwerkbijeenkomsten worden bekend gemaakt in de lokale media en via e-mail aan de geïnteresseerden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomsten en op de hoogte gehouden willen worden kunt u dat kenbaar maken bij de cultuurcoach Edgar Nijman via edgar@decultuuronderneming.nl 

 • De eerst volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 8 december 2022 in Akersloot.