Cultuurplatform Castricum

  • Het Cultuurplatform is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders.
  • Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk cultuurbeleid.
  • Het platform vergadert 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond.

Leden

De leden van het Cultuurplatform wonen allen in de gemeente Castricum en zijn daar cultureel actief, als vrijwilliger of vanuit hun beroep.

Meer informatie

Neem via de gemeente contact op met het Cultuurplatform. Of neem rechtstreeks contact op met de voorzitter van het platform, Cees van den Berg via bergheck@quicknet.nl