Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heette voorheen Welstandscommissie. De commissie vergadert op maandag, in de oneven weken van het jaar. De gemandateerde architecten werken op locatie Castricum, voorafgaand aan de regiocommissie. 

De regiocommissie vindt plaats in Castricum (Bureau Mooi Noord-Holland), aanvang afhankelijk van het aantal plannen. 

Vergaderschema 2023

 • 16-1-2023
 • 30-1-2023
 • 13-2-2023
 • 27-2-2023
 • 13-3-2023
 • 27-3-2023
 • 11-4-2023 In plaats van 10 april (Tweede Paasdag).
 • 24-4-2023
 • 8-5-2023
 • 22-5-2023
 • 5-6-2023
 • 19-6-2023
 • 3-7-2023
 • 17-7-2023
 • 31-7-2023
 • 14-8-2023
 • 28-8-2023
 • 11-9-2023
 • 25-9-2023
 • 9-10-2023
 • 23-10-2023
 • 6-11-2023
 • 20-11-2023
 • 4-12-2023
 • 18-12-2023
 • 01-01-2024 Naar dinsdag 2 januari 2024?

Centrale Erfgoed Commissie

Voor meer informatie over de Centrale Erfgoed Commissie kunt u contact op nemen met  Reinier Mees, secretaris,

Onder de foto van Reinier vindt u het vergaderschema 2023.

De vergaderingen worden 1 x per maand gehouden om 10.00 uur.

 • Door de veranderende rol van de Centrale Erfgoedcommissie vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het vergaderschema mogelijk worden uitgebreid. Vooralsnog zijn de aangegeven data het uitgangspunt.