Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Toon Mans, burgemeester

burgemeester Toon Mans

toonmans@castricum.nl

Portefeuilles

 • Internationale- en regionale samenwerking
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Integriteit
 • Kabinetszaken
 • Verkiezingen
 • BUCH (bestuursvoorzitter)
 • Voorzitter raad en van college van B&W

Nevenfunctie

 • Voorzitter raad van toezicht HOZO in Hillegom (organisatie richt zich op thuiszorg en op ondersteuning en wonen met zorg).

Specialismen

Sinds 1 september 2011 is Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de raad geen stemrecht maar een adviserende stem. De burgemeester is tevens voorzitter van het college, waarin hij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de openbare orde en veiligheid. De overige taken van de burgemeester zijn voortgekomen uit de collegeonderhandelingen en de daarbij afgesproken portefeuilleverdeling.

Roel Beems, wethouder (Lokaal Vitaal)

Portefeuilles

 • Financiën
 • BUCH
 • Personeel & Organisatie
 • Informatie & Automatisering
 • Grondbedrijf (GEM)
 • Economie
 • Toerisme & Strand
 • Recreatie & Sport
 • Gezondheid
 • Dienstverlening incl. communicatie/KCC

Paul Slettenhaar, wethouder (VVD)

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Bouwen 
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Verkeersprojecten N203 en A9
 • Schiphol
 • Dierenwelzijnsbeleid

Valentijn Brouwer, wethouder (GL)

Portefeuilles

 • Klimaat
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Groen
 • Milieu
 • Afval
 • Onderwijs
 • Cultuur incl. erfgoed
 • Burgerparticipatie

Falgun Binnendijk, wethouder (CDA)

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Arbeidsparticipatie
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Werk & inkomen
 • Bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Seniorenbeleid
 • Integratie

Wim van Twuijver, gemeentesecretaris

Wim van Twuijver

De gemeentesecretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

wimvantwuijver@castricum.nl

Toon Mans

 • Lid Mayors for peace

Roel Beems

 • DGA Andalime BV (bezoldigd)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stoomtram Hoorn - Medemblik (onbezoldigd) 
 • Vertegenwoordiger van het Bedrijfsleven bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - stopt (bezoldigd)

Paul Slettenhaar

 • Geen nevenfuncties.

Valentijn Brouwer

 • Hoofd bedrijfsvoering en plaatsvervangend directeur bij Podium Victorie te Alkmaar – stopt in juli (bezoldigd)
 • Freelancer op het gebied van financial business - control, strategisch advies en zakelijk leiderschap – stopt in mei (bezoldigd)
 • Verhuur praktijkruimte (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht de Melkweg Amsterdam (onbezoldigd)

Falgun Binnendijk

 • Lid Landelijk Bestuur CDA Bestuurdersvereniging
 • Lid Provinciaal Bestuur CDA Bestuurdersvereniging
 • Interim-voorzitter CDA afdeling Dijk en Waard (vanaf woensdag 18 mei)