Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Ben Tap, burgemeester

Burgemeester Ben Tap

Portefeuilles

 • Internationale- en regionale samenwerking
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Integriteit
 • Kabinetszaken
 • Verkiezingen
 • BUCH (bestuursvoorzitter)
 • Voorzitter raad en van college van B&W

Roel Beems, wethouder (Lokaal Vitaal)

Portefeuilles

 • Financiën
 • BUCH
 • Personeel & Organisatie
 • Informatie & Automatisering
 • Grondbedrijf (GEM)
 • Economie
 • Toerisme & Strand
 • Recreatie & Sport
 • Gezondheid
 • Dienstverlening incl. communicatie/KCC

Paul Slettenhaar, wethouder (VVD)

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Bouwen 
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Verkeersprojecten N203 en A9
 • Schiphol
 • Dierenwelzijnsbeleid

Valentijn Brouwer, wethouder (GL)

Portefeuilles

 • Klimaat
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Groen
 • Milieu
 • Afval
 • Onderwijs
 • Cultuur incl. erfgoed
 • Burgerparticipatie

Wilma van Andel, wethouder (CDA)

Wilma van Andel

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Arbeidsparticipatie
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Werk & inkomen
 • Bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Seniorenbeleid
 • Integratie

Hélène Bakker, gemeentesecretaris

Hélène Bakker, gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.