Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Karen Heerschop, burgemeester

karenheerschop@castricum.nl

Portefeuilles

 • Internationale- en regionale samenwerking
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Integriteit
 • Kabinetszaken
 • Verkiezingen
 • BUCH (bestuursvoorzitter)
 • Voorzitter raad en van college van B&W

Roel Beems, wethouder (Lokaal Vitaal)

Portefeuilles

 • Financiën
 • BUCH
 • Personeel & Organisatie
 • Informatie & Automatisering
 • Grondbedrijf (GEM)
 • Economie
 • Toerisme & Strand
 • Recreatie & Sport
 • Gezondheid
 • Dienstverlening incl. communicatie/KCC

Paul Slettenhaar, wethouder (VVD)

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Bouwen 
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Verkeersprojecten N203 en A9
 • Schiphol
 • Dierenwelzijnsbeleid

Valentijn Brouwer, wethouder (GL)

Portefeuilles

 • Klimaat
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Groen
 • Milieu
 • Afval
 • Onderwijs
 • Cultuur incl. erfgoed
 • Burgerparticipatie

Falgun Binnendijk, wethouder (CDA)

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Arbeidsparticipatie
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Werk & inkomen
 • Bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Seniorenbeleid
 • Integratie

Hélène Bakker, gemeentesecretaris

Hélène Bakker

De gemeentesecretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

helenebakker@castricum.nl