Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college, maar is er zelf geen onderdeel van.

Toon Mans (burgemeester)

Burgemeester

e-mail: toonmans@castricum.nl

Portefeuilles

 • Internationale- en regionale samenwerking
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Integriteit
 • Kabinetszaken
 • Verkiezingen
 • BUCH (bestuursvoorzitter)
 • Voorzitter raad en van college van B&W

Specialismen

Sinds 1 september 2011 is Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de raad geen stemrecht maar een adviserende stem. De burgemeester is tevens voorzitter van het college, waarin hij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de openbare orde en veiligheid. De overige taken van de burgemeester zijn voortgekomen uit de collegeonderhandelingen en de daarbij afgesproken portefeuilleverdeling.

Lid Mayors for peace

Roel Beems

wethouder (Lokaal Vitaal)

Portefeuilles

 • Financiën
 • BUCH
 • Personeel & Organisatie
 • Informatie & Automatisering
 • Grondbedrijf (GEM)
 • Economie
 • Toerisme & Strand
 • Recreatie & Sport
 • Gezondheid
 • Dienstverlening incl. communicatie/KCC

Paul Slettenhaar

wethouder (VVD)

Portefeuilles

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Bouwen 
 • Wonen
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet
 • Verkeersprojecten N203 en A9
 • Schiphol
 • Dierenwelzijnsbeleid

Valentijn Brouwer

wethouder (GroenLinks)

Portefeuilles

 • Klimaat
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Duurzame mobiliteit
 • Openbare ruimte
 • Groen
 • Milieu
 • Afval
 • Onderwijs
 • Cultuur incl. erfgoed
 • Burgerparticipatie

Falgun Binnendijk

wethouder (CDA)

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Arbeidsparticipatie
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Werk & inkomen
 • Bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Seniorenbeleid
 • Integratie

Wim van Twuijver (gemeentesecretaris)

De gemeentesecretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd. De secretaris ondersteunt het college. Daarnaast is de secretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

e-mail: wimvantwuijver@castricum.nl