Brieven college aan raad

Vaststelling kadernota 2024 BUCH (pdf, 2 MB) (28 maart 2023)

Regionaal Actieplan Recreatie en Toerisme 2023 (pdf, 3 MB) (28 maart 2023)

Uitvoering raadsbesluit bezuinigen subsidies '24 (pdf, 667 KB) (24 maart 2023)

Stoppen Adviesraad Sociaal Domein aan KBO (pdf, 239 KB) (21 maart 2023)

Nieuwsbrief Oekraine (pdf, 956 KB) (21-03-2023)

Nieuwsbrief Klimaat (pdf, 24 MB) (21-03-2023)

Stand van zaken N203 (pdf, 491 KB) (21-03-2023)

Bijdrage Centrum Verduurzaming Bedrijventerreinen (pdf, 2 MB) (21-03-2023)

Reactie jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 1 MB) (14-03-2023)

2e thema avond Geesterduin 2.0 (pdf, 34 MB) (14-03-2023)

Redenen afwijzing regionale woondeal (pdf, 436 KB) (7 maart 2023)

Revitalisering Castricummerwerf (pdf, 3 MB) (22-02-2023)

Beantwoording IKC Cunera en Vrije School (pdf, 645 KB) (21-02-2023)

Effecten ontsluiting Boekelermeer door Akersloot (pdf, 587 KB) (21-02-2023)

Uitvoeringsplan herinrichting Rijksweg Limmen (pdf, 258 KB) (21-02-2023)

Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord (pdf, 3 MB) (21-02-2023)

Opdracht huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (pdf, 340 KB) (21-02-2023)

Voortgangsrapportage aansluiting A9 Heiloo (pdf, 808 KB) (15-02-2023)

Verlenging integrale crisisdienst jeugd (pdf, 776 KB) (15-02-2023)

Voortgang totstandkoming onderwijsvisie (pdf, 226 KB) (15-02-2023)

Rapport onteigening en rechtsherstel Joods vastgoed (pdf, 2 MB) (10-02-2023)

Regionale woondeal NHN 2.0 (pdf, 10 MB) (08-02-2023)

Energiekosten Holland Sport update (pdf, 396 KB) (02-02-2023)

Dienstapotheek aan Rode Kruis Ziekenhuis (pdf, 309 KB) (02-02-2023)

Jaarverslag 2022 commissie Bezwaarschriften (pdf, 1 MB) (31-01-2023)

Managementletter 2022 en audit issuelijst (pdf, 2 MB) (31-01-2023)

Uitstel contract jeugdzorgplus NHN (pdf, 758 KB) (31-01-2023)

Stand van zaken en evaluatie groenbeleidsplan (pdf, 621 KB) (26-01-2023)

Evaluatie 2023 van Afval naar grondstof (pdf, 376 KB) (18-01-2023)

Natuurontwikkeling Zanderij noord (pdf, 351 KB) (18-01-2023)

Uitkomsten bedrijfsvoeringstoets jeugdhulpaanbieders (pdf, 3 MB) (18-01-2023)