Brieven college aan raad

2024

Aanbevelingen Rekenkameronderzoek Quickscan Begroting 2023 (pdf, 190 KB) (18 juni)

Toekomstplannen recreatiegebied Uiterdam & motie Ponthuis Akersloot (pdf, 91 KB) (18 juni)

Procesbrief Geversweg 2a (pdf, 203 KB) (18 juni)

Jaarverslag klachten 2023 (pdf, 935 KB) (18 juni)

Meicirculaire 2024 / Financiële actualisatie Kadernota 2025 (pdf, 2 MB) (18 juni)

Aanbesteding Wmo-vervoer (pdf, 774 KB) (18 juni)

Juridische afwikkeling digitaal dossier jeugdgezondheid GGiD (pdf, 170 KB) (12 juni)

Raadsinformatiebrief uitvoering Motie lokale woondeal Fase 2 (pdf, 99 KB) (11 juni)

Informatiebulletin Openbare Orde en Veiligheid (pdf, 1 MB) (11 juni)

Actuele stand van zaken Regio Deal 'Samen Noord-Holland Noord versterken' (pdf, 600 KB) (11 juni)

Evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland 'Bocht om Uitgeest' (pdf, 583 KB) (11 juni)

1e kwartaal Omgevingswet (pdf, 159 KB) (11 juni)

Tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen in het voormalige Rabobankgebouw (pdf, 123 KB) (7 juni)

Taakstelling statushouders correspondentie provincie + COA (pdf, 5 MB) (6 juni)

Jaarrapportage SVNK 2023 (pdf, 814 KB) (4 juni)

Pilot kringloopbrengpunt milieustraat Schulpstet (pdf, 190 KB) (28 mei)

Kosten tijdelijke huisvesting statushouders hotel Akersloot (pdf, 112 KB) (23 mei)

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2024-2025 (pdf, 718 KB) (21 mei)

Strandovereenkomst voor de exploitatie (pdf, 154 KB) (21 mei)

Eerste beleidsrapportage 2024 (pdf, 930 KB) (21 mei)

Bestuurlijke koers dienstverlening, communicatie & participatie (pdf, 499 KB) (21 mei)

Herijking regionale energiestrategie NHN (pdf, 9 MB) (14 mei)

Tegemoetkoming abonnementhouders veerpont Akersloot (pdf, 99 KB) (14 mei)

VTH jaarverslag 2023 en beleidsevaluatie (pdf, 1 MB) (14 mei)

Installatie lucht- en warmtepompen flexwoningen Puikman (pdf, 160 KB) (14 mei)

Financieel perspectief gemeente Castricum (pdf, 3 MB) (7 mei)

Overeenkomst samenwerking met Open Dutch Fiber (pdf, 100 KB) (23 april)

Rapportage Van Afval naar Grondstof voorjaar 2024 (pdf, 292 KB) (23 april)

Planning Zanderij Zuid (pdf, 94 KB) (18 apr)

Subsidieoverzicht 2024 welzijn, zorg, sport & cultuur (pdf, 470 KB) (16 apr)

Resultaten financieel gebaar energiekosten maatschappelijke organisaties (pdf, 147 KB) (9 apr)

Stand van zaken tijdelijke huisvesting statushouders (pdf, 122 KB) (28 mrt)

Onderzoeksplan 2024 doelmatig- en doeltreffendheid (pdf, 155 KB) (25 mrt)

Onderzoek tijdelijke woningen op Duin en Bosch (pdf, 220 KB) (21 mrt)

Reactie statushouders Van der Valk Hotel Akersloot (pdf, 130 KB) (21 mrt)

Plaatsing statushouders v/d Valk Akersloot door COA (pdf, 100 KB) (14 mrt)

Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen 2024-2027 (pdf, 238 KB) (12 mrt)

Voortgang Just Transition Fund (JFT) (pdf, 162 KB) (5 mrt)

Beantwoording vragen ’t Avontuur (pdf, 634 KB) (27 feb)

Grondstoffen - afval (pdf, 156 KB) (27 feb)

Landelijke hervormingsagenda jeugd (pdf, 173 KB) (27 feb)

Participatie Kindcentrum Cunera (pdf, 182 KB) (13 feb)

Raadsbrief uitvoering motie Lokaal Vitaal over kunstexposities (pdf, 1 MB) (13 feb)

Stand van zaken budget startersleningen 2024 (pdf, 204 KB) (13 feb)

Raadsinformatiebrief OmniPark Akersloot (pdf, 141 KB) (13 feb)

Verkenning tijdelijke huisvesting statushouders (pdf, 110 KB) (6 feb)

Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio (pdf, 4 MB)(30 jan)

Toetreding nieuwe aandeelhouders Stedin (pdf, 198 KB) (24 jan)

Raadsinformatiebrief Regio Alkmaar Q1 2024 (pdf, 396 KB) (23 jan)

Vaststelling zienswijze Zandzoom Heiloo 2023 (pdf, 10 MB) (23 jan)

Vaststelling uitvoering en handhaving ODNHN 2024-2027 (pdf, 10 MB) (23 jan)

Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen (pdf, 168 KB) (16 jan)

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2023 (pdf, 354 KB) (16 jan)

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw (pdf, 1 MB) (16 jan)

Aanvraag Europese subsidie met bestuur Dijk en Waard (pdf, 141 KB) (16 jan)

Fase 5 en 6 herinrichting Rijksweg Limmen (pdf, 4 MB) (9 jan)

Relevante informatie uit nieuwsbrief Oekraïne (pdf, 2 MB) (9 jan)

Subsidieregeling isolatie huiseigenaren lage inkomens 2024-2026 (pdf, 151 KB) (9 jan)

Uitvoeringsprogramma VTH 2021 en beleidsvisie VTH 2019-2022 (pdf, 6 MB) (19 dec)

Beantwoording motie over inzet jongerenwerk (pdf, 473 KB) (19 dec)

Onderzoek Heiloo naar windmolen Boekelermeer (pdf, 271 KB) (19 dec)

Stand van zaken startersleningen 2023 (pdf, 199 KB) (19 dec)

Wijzigingen zoekgebieden Regionale Energiestrategie / herijken RES (pdf, 240 KB) (19 dec)

Brandveiligheid Oosterzijweg 10, 12 en 14 in Limmen (pdf, 120 KB) (12 dec)

Prestatieafspraken KennemerWonen 2024 - 2027 (pdf, 1 MB) (12 dec)

Omgevingsvergunning Loonbedrijf Hes BV, Hoogeweg 2 (pdf, 150 KB) (12 dec)

Stand van zaken gestegen energiekosten sportaccommodaties (pdf, 71 KB) (12 dec)

Verlenging gebruik Maranathakerk door Supreme College 2024-2025 (pdf, 152 KB) (12 dec)

Kwartaalnieuwsbrief programma klimaat (pdf, 8 MB) (27 nov)

Beheerplan Gladheidbestrijding 2023-2028 (pdf, 3 MB) (21 nov)

Kwartaalnieuwsbrief Programma Klimaat (pdf, 7 MB) (21 nov)

Subsidieregeling Energiebesparing Castricum 2023-2026 (pdf, 137 KB) (21 nov)

Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN (pdf, 9 MB) (7 nov)

Voorstel deelname Regio Deal Samen NHN beter maken (pdf, 268 KB) (31 okt)

Tweede beleidsrapportage 2023 gemeente Castricum (pdf, 668 KB) (31 okt)

Reactie BUCH-bestuur op zienswijzen 2e begrotingswijziging (pdf, 1 MB) (31 okt)

Nieuwsbrief Focusagenda Regio Alkmaar (pdf, 270 KB) (31 okt)

Buffer startersleningen (pdf, 140 KB) (31 okt)

Brief aan college Alkmaar regionaal wooncentrum Picassolaan (pdf, 226 KB) (31 okt)

Voortgang Just Transition Fund (pdf, 149 KB) (17 okt)

Relevante informatie uit nieuwsbrief Oekraïne (pdf, 2 MB) (10 okt)

Investeringsagenda mobiliteit regio Alkmaar en actie-agenda mobiliteit (pdf, 6 MB) (10 okt)

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 (pdf, 6 MB) (10 okt)

Jaarverslag ARK Castricum 2022 (pdf, 2 MB) (10 okt)

September circulaire 2023 (pdf, 1 MB) (3 okt)

Subsidieregelingen Cultuur voor iedereen (pdf, 2 MB) (3 okt)

Jaarrapportage leerplicht 2022-2023 (pdf, 748 KB) (26 sept)

Oprichting Veiligheidsalliantie Noord-Holland (pdf, 152 KB) (26 sept)

Plan van aanpak brede SPUK (pdf, 723 KB) (26 sept)

Toeristische visie Regio Alkmaar (pdf, 152 KB) (26 sept)

Rapportage voortgang fietsbeleidsplan (pdf, 489 KB) (19 sept)

Ambitieniveau Wet Open Overheid (pdf, 375 KB) (19 sept)

Jaarlijkse evaluatie college(werk)programma 2022-2026 (pdf, 3 MB) (5 sept)

Eerste beleidsrapportage 2023 (pdf, 257 KB) (5 sept)

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 BUCH (pdf, 5 MB) (29 aug)

Jaarverslag klachten werkorganisatie BUCH 2022 (pdf, 1,018 KB) (29 aug)

Proces vaststelling veiligheidsbeleid en regionaal veiligheidsplan (pdf, 581 KB) (31 juli)

Uitstel beantwoording vragen hengelsport en opvang vluchtelingen (pdf, 252 KB) (25 juli)

Informatie over zwemvoorziening Castricum (pdf, 423 KB) (25 juli)

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (pdf, 402 KB) (18 juli)

Rapportage jaarcijfers 2022 zorg WMO jeugd (pdf, 2 MB) (18 juli)

Opzeggen samenwerking Huyswaert Zorg gemeenten regio Alkmaar (pdf, 460 KB) (18 juli)

Energieroute Noord-Holland (pdf, 563 KB) (18 juli)

Nieuwsbrief klimaat (pdf, 6 MB) (11 juli)

Jaarverslag VTH 2022 en VTH beleidscyclus (pdf, 8 MB) (11 juli)

Afgekondigde transportschaarste OS Uitgeest (pdf, 367 KB) (4 juli)

Onderzoek deelname Schone Lucht Akkoord (pdf, 1 MB) (27 juni)

Stand van zaken leerlingenvervoer (pdf, 281 KB) (27 juni)

Vaststelling VTH Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst NHN (pdf, 3 MB) (27 juni)

Mei circulaire financiële actualisatie Kadernota 2023 (pdf, 733 KB) (20 juni)

Onderzoek 4e bouwlaag Maranathakerk (pdf, 292 KB) (20 juni)

Uitgangspuntennotitie herijking RES 2.0 NHN (pdf, 1 MB) (20 juni)

Analyse combinatie huisartsenpraktijk en woningbouw Koekoeksbloem (pdf, 825 KB) (20 juni)

Brief BUCH coalitie-akkoord provincie Noord-Holland (pdf, 1 MB) (12 juni 2023)

Toezegging quick-scan verduurzaming schoolgebouwen (pdf, 479 KB) (6 juni)

Eindrapport evaluatie Focusagenda Regio Alkmaar (pdf, 2 MB) (6 juni)

Budget vijf verduurzamingsprojecten CALorie (pdf, 255 KB) (30 mei)

Nieuwsbrief focusagenda regio Alkmaar (pdf, 411 KB) (30 mei)

Versterken keten bouwen en wonen (pdf, 494 KB) (30 mei)

Voortgang Holland boven Amsterdam (pdf, 605 KB) (16 mei)

Allonge bij anterieure overeenkomst Smeetslaan 232 (pdf, 247 KB) (16 mei)

Participatieplan Energieroute Noord-Holland (pdf, 4 MB) (16 mei)

Informatie uit nieuwsbrief Oekraïne april 2023 (pdf, 1 MB) (9 mei)

Straatnaamgeving Kapitein Kaas (pdf, 269 KB) (18 april)

Consultatie vervolgproces kindcentrum Cunera (pdf, 274 KB) (18 april)

Ondertekening convenant Just Transition Fund (pdf, 277 KB) (18 april)

Tijdelijke huisvesting Oekraïners in Rabogebouw (pdf, 269 KB) (18 april)

Uitvoering taakstelling subsidies (pdf, 752 KB) (18 april)

Inzet kustbus 2023 (pdf, 352 KB) (12 april)

Energiekosten sportverenigingen en organisaties (pdf, 296 KB) (12 april)

Regionale woonprogrammering maart 2023 (pdf, 906 KB) (6 april)

Jaarcontract Werkorganisatie BUCH - gemeente (pdf, 2 MB) (6 april)

Vaststelling kadernota 2024 BUCH (pdf, 2 MB) (28 maart)

Regionaal Actieplan Recreatie en Toerisme 2023 (pdf, 3 MB) (28 maart)

Uitvoering raadsbesluit bezuinigen subsidies '24 (pdf, 667 KB) (24 maart)

Stoppen Adviesraad Sociaal Domein aan KBO (pdf, 239 KB) (21 maart)

Nieuwsbrief Oekraïne (pdf, 956 KB) (21 maart)

Nieuwsbrief Klimaat (pdf, 24 MB) (21 maart)

Stand van zaken N203 (pdf, 491 KB) (21 maart)

Bijdrage Centrum Verduurzaming Bedrijventerreinen (pdf, 2 MB) (21 maart)

Reactie jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 1 MB) (14 maart)

2e thema avond Geesterduin 2.0 (pdf, 34 MB) (14 maart)

Redenen afwijzing regionale woondeal (pdf, 436 KB) (7 maart)

Revitalisering Castricummerwerf (pdf, 3 MB) (22 febr)

Beantwoording IKC Cunera en Vrije School (pdf, 645 KB) (21 febr)

Effecten ontsluiting Boekelermeer door Akersloot (pdf, 587 KB) (21 febr)

Uitvoeringsplan herinrichting Rijksweg Limmen (pdf, 258 KB) (21 febr)

Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord (pdf, 3 MB) (21 febr)

Opdracht huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (pdf, 340 KB) (21 febr)

Voortgangsrapportage aansluiting A9 Heiloo (pdf, 808 KB) (15 febr)

Verlenging integrale crisisdienst jeugd (pdf, 776 KB) (15 febr)

Voortgang totstandkoming onderwijsvisie (pdf, 226 KB) (15 febr)

Rapport onteigening en rechtsherstel Joods vastgoed (pdf, 2 MB) (10 febr)

Regionale woondeal NHN 2.0 (pdf, 10 MB) (8 febr)

Energiekosten Holland Sport update (pdf, 396 KB) (2 febr)

Dienstapotheek aan Rode Kruis Ziekenhuis (pdf, 309 KB) (2 febr)

Jaarverslag 2022 commissie Bezwaarschriften (pdf, 1 MB) (31 jan)

Managementletter 2022 en audit issuelijst (pdf, 2 MB) (31 jan)

Uitstel contract jeugdzorgplus NHN (pdf, 758 KB) (31 jan)

Stand van zaken en evaluatie groenbeleidsplan (pdf, 621 KB) (26 jan)

Evaluatie 2023 van Afval naar grondstof (pdf, 376 KB) (18 jan)

Natuurontwikkeling Zanderij noord (pdf, 351 KB) (18 jan)

Uitkomsten bedrijfsvoeringstoets jeugdhulpaanbieders  (pdf, 3 MB)(18 jan)