Brieven college aan raad

Uitvoeringsprogramma VTH 2021 en beleidsvisie VTH 2019-2022 (pdf, 6 MB) (19 dec)

Beantwoording motie over inzet jongerenwerk (pdf, 473 KB) (19 dec)

Onderzoek Heiloo naar windmolen Boekelermeer (pdf, 271 KB) (19 dec)

Stand van zaken startersleningen 2023 (pdf, 199 KB) (19 dec)

Wijzigingen zoekgebieden Regionale Energiestrategie / herijken RES (pdf, 240 KB) (19 dec)

Brandveiligheid Oosterzijweg 10, 12 en 14 in Limmen (pdf, 120 KB) (12 dec)

Prestatieafspraken KennemerWonen 2024 - 2027 (pdf, 1 MB) (12 dec)

Omgevingsvergunning Loonbedrijf Hes BV, Hoogeweg 2 (pdf, 150 KB) (12 dec)

Stand van zaken gestegen energiekosten sportaccommodaties (pdf, 71 KB) (12 dec)

Verlenging gebruik Maranathakerk door Supreme College 2024-2025 (pdf, 152 KB) (12 dec)

Beheerplan Gladheidbestrijding 2023-2028 (pdf, 3 MB) (21 nov)

Kwartaalnieuwsbrief Programma Klimaat (pdf, 7 MB) (21 nov)

Subsidieregeling Energiebesparing Castricum 2023-2026 (pdf, 137 KB) (21 nov)

Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN (pdf, 9 MB) (7 nov)

Voorstel deelname Regio Deal Samen NHN beter maken (pdf, 268 KB) (31 okt)

Tweede beleidsrapportage 2023 gemeente Castricum (pdf, 668 KB) (31 okt)

Reactie BUCH-bestuur op zienswijzen 2e begrotingswijziging (pdf, 1 MB) (31 okt)

Nieuwsbrief Focusagenda Regio Alkmaar (pdf, 270 KB) (31 okt)

Buffer startersleningen (pdf, 140 KB) (31 okt)

Brief aan college Alkmaar regionaal wooncentrum Picassolaan (pdf, 226 KB) (31 okt)

Voortgang Just Transition Fund (pdf, 149 KB) (17 okt)

Relevante informatie uit nieuwsbrief Oekraïne (pdf, 2 MB) (10 okt)

Investeringsagenda mobiliteit regio Alkmaar en actie-agenda mobiliteit (pdf, 6 MB) (10 okt)

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 (pdf, 6 MB) (10 okt)

Jaarverslag ARK Castricum 2022 (pdf, 2 MB) (10 okt)

September circulaire 2023 (pdf, 1 MB) (3 okt)

Subsidieregelingen Cultuur voor iedereen (pdf, 2 MB) (3 okt)

Jaarrapportage leerplicht 2022-2023 (pdf, 748 KB) (26 sept)

Oprichting Veiligheidsalliantie Noord-Holland (pdf, 152 KB) (26 sept)

Plan van aanpak brede SPUK (pdf, 723 KB) (26 sept)

Toeristische visie Regio Alkmaar (pdf, 152 KB) (26 sept)

Rapportage voortgang fietsbeleidsplan (pdf, 489 KB) (19 sept)

Ambitieniveau Wet Open Overheid (pdf, 375 KB) (19 sept)

Jaarlijkse evaluatie college(werk)programma 2022-2026 (pdf, 3 MB) (5 sept)

Eerste beleidsrapportage 2023 (pdf, 257 KB) (5 sept)

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 BUCH (pdf, 5 MB) (29 aug)

Jaarverslag klachten werkorganisatie BUCH 2022 (pdf, 1,018 KB) (29 aug)

Proces vaststelling veiligheidsbeleid en regionaal veiligheidsplan (pdf, 581 KB) (31 juli)

Uitstel beantwoording vragen hengelsport en opvang vluchtelingen (pdf, 252 KB) (25 juli)

Informatie over zwemvoorziening Castricum (pdf, 423 KB) (25 juli)

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (pdf, 402 KB) (18 juli)

Rapportage jaarcijfers 2022 zorg WMO jeugd (pdf, 2 MB) (18 juli)

Opzeggen samenwerking Huyswaert Zorg gemeenten regio Alkmaar (pdf, 460 KB) (18 juli)

Energieroute Noord-Holland (pdf, 563 KB) (18 juli)

Nieuwsbrief klimaat (pdf, 6 MB) (11 juli)

Jaarverslag VTH 2022 en VTH beleidscyclus (pdf, 8 MB) (11 juli)

Afgekondigde transportschaarste OS Uitgeest (pdf, 367 KB) (4 juli)

Onderzoek deelname Schone Lucht Akkoord (pdf, 1 MB) (27 juni)

Stand van zaken leerlingenvervoer (pdf, 281 KB) (27 juni)

Vaststelling VTH Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst NHN (pdf, 3 MB) (27 juni)

Mei circulaire financiële actualisatie Kadernota 2023 (pdf, 733 KB) (20 juni)

Onderzoek 4e bouwlaag Maranathakerk (pdf, 292 KB) (20 juni)

Uitgangspuntennotitie herijking RES 2.0 NHN (pdf, 1 MB) (20 juni)

Analyse combinatie huisartsenpraktijk en woningbouw Koekoeksbloem (pdf, 825 KB) (20 juni)

Brief BUCH coalitie-akkoord provincie Noord-Holland (pdf, 1 MB) (12 juni 2023)

Toezegging quick-scan verduurzaming schoolgebouwen (pdf, 479 KB) (6 juni)

Eindrapport evaluatie Focusagenda Regio Alkmaar (pdf, 2 MB) (6 juni)

Budget vijf verduurzamingsprojecten CALorie (pdf, 255 KB) (30 mei)

Nieuwsbrief focusagenda regio Alkmaar (pdf, 411 KB) (30 mei)

Versterken keten bouwen en wonen (pdf, 494 KB) (30 mei)

Voortgang Holland boven Amsterdam (pdf, 605 KB) (16 mei)

Allonge bij anterieure overeenkomst Smeetslaan 232 (pdf, 247 KB) (16 mei)

Participatieplan Energieroute Noord-Holland (pdf, 4 MB) (16 mei)

Informatie uit nieuwsbrief Oekraïne april 2023 (pdf, 1 MB) (9 mei)

Straatnaamgeving Kapitein Kaas (pdf, 269 KB) (18 april)

Consultatie vervolgproces kindcentrum Cunera (pdf, 274 KB) (18 april)

Ondertekening convenant Just Transition Fund (pdf, 277 KB) (18 april)

Tijdelijke huisvesting Oekraïners in Rabogebouw (pdf, 269 KB) (18 april)

Uitvoering taakstelling subsidies (pdf, 752 KB) (18 april)

Inzet kustbus 2023 (pdf, 352 KB) (12 april)

Energiekosten sportverenigingen en organisaties (pdf, 296 KB) (12 april)

Regionale woonprogrammering maart 2023 (pdf, 906 KB) (6 april)

Jaarcontract Werkorganisatie BUCH - gemeente (pdf, 2 MB) (6 april)

Vaststelling kadernota 2024 BUCH (pdf, 2 MB) (28 maart)

Regionaal Actieplan Recreatie en Toerisme 2023 (pdf, 3 MB) (28 maart)

Uitvoering raadsbesluit bezuinigen subsidies '24 (pdf, 667 KB) (24 maart)

Stoppen Adviesraad Sociaal Domein aan KBO (pdf, 239 KB) (21 maart)

Nieuwsbrief Oekraïne (pdf, 956 KB) (21 maart)

Nieuwsbrief Klimaat (pdf, 24 MB) (21 maart)

Stand van zaken N203 (pdf, 491 KB) (21 maart)

Bijdrage Centrum Verduurzaming Bedrijventerreinen (pdf, 2 MB) (21 maart)

Reactie jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 1 MB) (14 maart)

2e thema avond Geesterduin 2.0 (pdf, 34 MB) (14 maart)

Redenen afwijzing regionale woondeal (pdf, 436 KB) (7 maart)

Revitalisering Castricummerwerf (pdf, 3 MB) (22 febr)

Beantwoording IKC Cunera en Vrije School (pdf, 645 KB) (21 febr)

Effecten ontsluiting Boekelermeer door Akersloot (pdf, 587 KB) (21 febr)

Uitvoeringsplan herinrichting Rijksweg Limmen (pdf, 258 KB) (21 febr)

Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord (pdf, 3 MB) (21 febr)

Opdracht huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (pdf, 340 KB) (21 febr)

Voortgangsrapportage aansluiting A9 Heiloo (pdf, 808 KB) (15 febr)

Verlenging integrale crisisdienst jeugd (pdf, 776 KB) (15 febr)

Voortgang totstandkoming onderwijsvisie (pdf, 226 KB) (15 febr)

Rapport onteigening en rechtsherstel Joods vastgoed (pdf, 2 MB) (10 febr)

Regionale woondeal NHN 2.0 (pdf, 10 MB) (8 febr)

Energiekosten Holland Sport update (pdf, 396 KB) (2 febr)

Dienstapotheek aan Rode Kruis Ziekenhuis (pdf, 309 KB) (2 febr)

Jaarverslag 2022 commissie Bezwaarschriften (pdf, 1 MB) (31 jan)

Managementletter 2022 en audit issuelijst (pdf, 2 MB) (31 jan)

Uitstel contract jeugdzorgplus NHN (pdf, 758 KB) (31 jan)

Stand van zaken en evaluatie groenbeleidsplan (pdf, 621 KB) (26 jan)

Evaluatie 2023 van Afval naar grondstof (pdf, 376 KB) (18 jan)

Natuurontwikkeling Zanderij noord (pdf, 351 KB) (18 jan)

Uitkomsten bedrijfsvoeringstoets jeugdhulpaanbieders  (pdf, 3 MB)(18 jan)