Zwemvoorziening Noord-End vernieuwen

Zwembad De Witte Brug bestaat sinds 1973. In 1988 is het zwembad getroffen door brand en weer opgebouwd. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is het zwembad aan ververvanging toe. Eind 2016 heeft de gemeenteraad het gebied Noord-End aangewezen als zoekgebied voor een nieuwe zwemvoorziening. Op diverse locaties in het gebied Noord-End is bekeken waar ruimte en mogelijkheden zijn voor een zwembad.

Nadere onderzoeken

Het is nog onbekend hoe het nieuwe zwembad eruit gaat zien. Ook is nog niet duidelijk of het zwembad wordt gecombineerd met andere (sportgerelateerde of maatschappelijke) functies. Momenteel vinden de laatste onderzoeken plaats, waarna  participatie (inspraak) en besluitvorming kan plaatsvinden.

Participatie

In een eerder stadium is er veel overleg gevoerd met gebruikers en andere belangstellenden. De informatie die dit heeft opgeleverd, is verwerkt in de uitwerkingen. De huidige onderzoeken lenen zich minder voor participatie. Pas nadat de raad volledig is geïnformeerd over deze onderzoeksresultaten, wordt het participatietraject voortgezet. De input die hieruit volgt kan dan worden meegenomen in de definitieve besluitvorming over het zwembad.

Besluitvorming

Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak vastgesteld voor een nieuw zwembad in Castricum als vervanging van De Witte Brug. Vervolgens heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek laten doen.

Het college heeft het haalbaarheidsonderzoek en een aantal alternatieven (locaties en varianten) voor een zwemvoorziening op Noord-End uitgewerkt. Deze zijn in november 2017 en maart 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadsleden hebben hierover nog geen besluit genomen. Op verzoek van de gemeenteraad vindt eerst verder onderzoek plaats. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen op basis van een zo compleet mogelijk plaatje.

Planning

De planning is afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken en de keuzes die de gemeenteraad maakt. Naar verwachting beslist de gemeenteraad daarover halverwege 2019. Na een positief besluit kan het plan verder worden uitgewerkt.

Naar het overzicht