Nieuw zwembad

Zwembad De Witte Brug is verouderd en aan vervanging toe. Renovatie is geen optie, zo is inmiddels duidelijk.

Castricum heeft gekozen voor een nieuw, modern en duurzaam zwembad op Sportpark Noord-End. Een zwemvoorziening waar jong en oud gebruik van kunnen maken. Het nieuwe zwembad gaat bestaan uit een wedstrijdbad (25-meter) en een instructiebad.

Stand van zaken

Net na het zomerreces 2023 worden de (financieel) uitgewerkte businesscases van beide varianten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Maart 2023

Op 23 maart presenteerde het college het presentatieboekje herijking zwembad (pdf, 4 MB) aan de gemeenteraad.

Mei 2022

Er zijn 2 opties in beeld.

 • De gemeente zelf wil een zwembad laten bouwen.
 • Een initiatiefgroep wil een zwembad plus sporthal laten bouwen.

De financiële en juridische gevolgen van beide opties zijn met elkaar vergeleken. Dit is vastgelegd in een rapport (quick scan); u kunt een samenvatting van dit rapport (pdf, 849 KB) inzien. De gemeente raad heeft dit rapport ontvangen. Later dit jaar bepaalt de gemeenteraad een volgende stap.

Naar een voorlopig ontwerp

In afwachting van verdere besluitvorming, start de gemeente met het vormen van een ontwerpteam.

Voorgeschiedenis

Eind 2019 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een zwembad Met de mogelijkheid voor een sporthal op Noord-End.

De gemeente is in gesprek gegaan met belanghebbenden: directie, gebruikers, omwonenden, voetbalvereniging. Daarbij ging het onder meer om de vraag wáár precies het zwembad zou moeten komen. De keuze was tussen veld 2 of veld 5 van de voetbalvereniging FC Castricum

De gemeenteraad koos op 25 maart 2021 voor veld 5

De gemeenteraad vroeg in juni 2021 aan het college ook om een oplossing voor het parkeerprobleem op het huidige parkeerterrein. En om een integraal plan voor de herinrichting van sportpark Noord-End. Burgemeester en wethouders hebben hierover de gemeenteraad op 7 oktober 2021 gerapporteerd

Op 9 december 2021 nam de gemeenteraad de volgende besluiten

 • Korfbalvereniging Helios krijgt kunstgrasvelden.
 • Veld 2 van FC Castricum wordt een kunstgrasveld.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kunnen we meer verkeer verwachten en waar dan? En wat doet gemeente om dit in goede banen te leiden? 

 • Verkeer op De Bloemen neemt door het zwembad op het drukste wegvak (bij de Soomerwegh) met 4% toe (maximaal 200 motorvoertuigen extra per etmaal). Deze weg kan dit goed verwerken. We passen de rotonde bij het Jac. P. Thijsse college en sportterrein / zwembad aan. Hierbij krijgt gemotoriseerd verkeer naar het parkeerterrein een aparte afslag vanaf de rotonde.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er bij het zwembad? Is dat genoeg? 

 • Er komen voldoende extra parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers van het zwembad. We gaan uit van 74 parkeerplaatsen en minimaal 4 parkeerplaatsen voor minder validen vlak bij de ingang van het nieuwe zwembad zelf. 

Komt er meer parkeerdruk in omliggende woonstraten door zwembadbezoekers? 

 • Nee, behalve incidenteel wanneer meerdere verenigingen en school tegelijk een activiteit organiseren waar veel bezoekers met de auto naartoe komen.

Wat weten we uit metingen of onderzoeken over verkeer en parkeren?

 • In 2018 (pre-corona) zijn de verkeersintensiteiten en de parkeerdruk gemeten. De verkeersintensiteit op De Bloemen varieert tussen 2.000 motorvoertuigen per etmaal bij de Henri Dunantsingel en 4.000 motorvoertuigen per etmaal bij de Soomerwegh. Het parkeeronderzoek bevestigt dat er in de huidige situatie alleen incidenteel een tekort aan parkeerplaatsen is, namelijk wanneer meerdere verenigingen en de school tegelijk iets organiseren.

Komt er parkeergelegenheid voor:

 • Gehandicapten: Ja, zo dicht mogelijk bij de ingang van het zwembad.
 • Fietsen, scooters, bijzondere voertuigen: Ja.

Blijven de bomen behouden?

 • Het uitgangspunt is om de bestaande bomen te behouden. Waar we bomen moeten kappen, compenseren we deze in de strook grasland tussen park Noord-End en de N203.