Vervanging riool Akersloot West

Het straatwerk en de riolering van de volgende straten is aan groot onderhoud toe:

 • Lydweg / Ixiastraat
 • Waterzijde
 • Verdistraat
 • Händelstraat
 • Johann Strauszlaan
 • een deel van de Wagnerlaan
 • Buurtweg
 • Startingerweg
 • Kerkemeer
 • Westerweg

In de onderstaande twee straten wordt alleen het straatwerk vervangen:

 • Breedelaan
 • Kloosterlaantje

Huidige rioolstelstel is verouderd en wordt vervangen

Het huidige rioolsysteem, een gemengd stelsel, is verouderd en aan vervanging toe. Bij het nieuw aan te leggen gescheiden rioolsysteem, wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. In de Breedelaan en het Kloosterlaantje vervangen wij alleen de bestrating.

Het was de bedoeling om ook het deel Startingerweg tussen de Sluisweg en Brahmslaan mee te nemen. Intern is er voor gekozen om hier toch een apart project van te maken. Verwacht wordt dat dit eind dit jaar wordt opgepakt als de bouwwerkzaamheden aan het Startingerhof zijn afgerond.

Naar het overzicht