Limmen west verkeersplan

De bouw van nieuwe woningen in Zandzoom Limmen heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Limmen, met name aan de westkant. Daarom vernieuwen we het Verkeersplan voor dit gebied.

Veel inwoners hebben over het nieuwe verkeersplan meegedacht tijdens de informatieavonden in november 2022.

Op basis daarvan is het nieuwe Verkeersplan (pdf, 4 MB) opgesteld. Op 23 mei 2023 presenteerden we de grote lijnen van het verkeersplan (pdf, 1 MB) aan inwoners.​​​​

Gemeenteraad bespreekt nieuwe beleid

De gemeenteraad besprak voor het zomerreces in juli 2023 het nieuwe verkeersbeleid. Op 6 september wordt dit vervolgd. In het najaar verwachten we een besluit over het nieuwe verkeersbeleid. U kunt daarvoor de raadsagenda in de gaten houden.