Flexwonen: tijdelijke woonunits

De woningmarkt in de gemeente is krap. De afgelopen jaren is de vraag naar woonruimte verder gegroeid. Er is nu zelfs sprake van woningnood. Het gemeentebestuur komt tegemoet aan de vraag naar woonruimte. Omdat er aan het bouwen van woningen veel regels gebonden zijn, duurt het jaren voordat een plan resulteert in nieuwbouw. Zeker nu regels rondom stikstof er ook bij zijn gekomen. Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om mensen sneller aan woonruimte te helpen. Tijdelijke wooneenheden bieden deze mogelijkheid. Vanuit deze tijdelijke wooneenheden kunnen onze inwoners vervolgens op zoek naar definitieve woonruimte.

De gemeente kan op basis van planologische regelgeving tijdelijk afwijken van een het bestemmingsplan. Zo kan de gemeente snel tijdelijke wooneenheden realiseren. Dit noemen we flexwoningen.

Vragen en antwoorden t/m 12 maart 2020

De vragen, opmerkingen en suggesties die u ons tussen 10 februari en 12 maart 2020 tijdens inloopavonden, gesprekken of per e-mail heeft meegegeven, zijn per e-mail beantwoord. Er zijn veel reacties binnengekomen. De beantwoording hiervan hebben wij per onderwerp geclusterd en verwerkt in twee lijsten vragen en antwoorden: een voor de dorpskern Castricum en een voor de dorpskern Akersloot. Deze lijsten (ofwel Nota van Beantwoording) zijn vastgesteld op 31 maart 2020 door het college van burgemeester en wethouders. U kunt de lijsten ook als pdf-document inzien.

Door de Corona-crisis, ziet de wereld er nu heel anders uit dan we hadden voorzien. Hierdoor beraden we ons op de manier waarop we vervolgstappen kunnen zetten om u als inwoner online verder te informeren en het gesprek te voeren over het project Flexwonen.

Mogelijke locaties

Er zijn nog geen definitieve locaties. We onderzoeken alternatieve concept zoeklocaties in Akersloot en Castricum, die door inwoners zijn aangedragen. Eén van de eerdere zoeklocaties was de locatie Roemersdijk in Akersloot. Deze zoeklocatie valt af en blijft behouden voor Timmerdorp Akersloot.

Vraag en antwoord over woonunits

Vragen en suggesties

U kunt uw vraag, zorg of suggestie mailen naar: flexwonencastricum@debuch.nl

Naar het overzicht