Flexwonen: tijdelijke woonunits

De woningmarkt in de gemeente is krap: de afgelopen jaren is de vraag naar woonruimte verder gegroeid. Er is nu zelfs sprake van woningnood. Het gemeentebestuur komt tegemoet aan de vraag naar woonruimte. Omdat er aan het bouwen van woningen veel regels verbonden zijn, duurt het jaren voordat een plan uitmondt in nieuwbouw. Zeker nu regels rondom stikstof er ook bij zijn gekomen.

Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om mensen sneller aan woonruimte te helpen. Tijdelijke wooneenheden bieden deze mogelijkheid. De gemeente kan op basis van planologische regelgeving tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Vanuit deze tijdelijke wooneenheden, die we flexwoningen noemen, kunnen onze inwoners vervolgens op zoek naar definitieve woonruimte.

Hoe kunnen de tijdelijke woningen eruit zien?

Tijdelijke woningen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Om een goede indruk te geven van de binnen- en buitenzijde, is een modelwoning ingericht. De buitenzijde van de modelwoning is bekleed met hout en heeft kantelramen. De binnenkant – 27m2 groot – is praktisch en comfortabel ingericht. 

In de woning zit een kleine badkamer met douche, een wastafel en een wc. De woonkamer bevat een keukenblok, voldoende ruimte voor een bed, een eettafel of bureau, een opbergkast en een leefgedeelte met een bank, een stoel, een vloerkleed en een tv.

Uiteindelijk zijn de units of eenheden op diverse manieren schakel- en stapelbaar, waardoor inpassing op de beschikbare locatie op meer manieren mogelijk is.

Locaties

Er is nog geen besluit genomen over definitieve locaties, wel zijn diverse zoeklocaties aangewezen: het gaat om de Castricummer Werf in Castricum en voor Akersloot geldt dat heel Akersloot een zoekgebied is. De gemeente onderzoekt nu geschikte, alternatieve locaties in de gemeente Castricum die door inwoners zijn aangedragen. 

Voor Akersloot is inmiddels besloten dat aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. In Akersloot is in samenwerking met inwoners, verenigd in de Belangengroep Flexwoningen Akersloot, een onderzoek gestart naar de behoefte, vorm en locaties voor tijdelijke wooneenheden. Mogelijke, geschikte locaties maken deel uit van dit onderzoek. 

Gesprekken met betrokkenen

De gemeente Castricum praat dit najaar 2020 verder met alle betrokkenen om een vastomlijnd beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen die er rond tijdelijk wonen bestaan. 

Besluitvorming en advies gemeenteraad

Voordat het college van de gemeente definitief besluit over de plannen voor tijdelijke woningen (aantallen en locaties) is het van groot belang dat alle betrokkenen een goed beeld hebben van de mogelijkheden. 

In haar uiteindelijke besluit over de plannen omtrent tijdelijk wonen, laat het college het advies van de gemeenteraad zwaar meewegen. 

In de afgelopen maanden (juni t/m september) is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rond flexwonen. Betrokken partijen namen deel aan het (online) informeren van de raad. 

De presentatie over de stand van zaken van het project door het projectteam aan de gemeenteraad op 9 juni jl. kunt u op de website raadsinformatie nog eens nalezen.

De presentatie die door de Belangengroep Flexwoningen Akersloot op 9 september jl. gegeven is aan de gemeenteraad tijdens de raadsinformatieavond kunt u ook nalezen op de website raadsinformatie

Beantwoording binnengekomen vragen, voorjaar 2020

De vragen, opmerkingen en suggesties die dit voorjaar binnen zijn gekomen, zijn per e-mail beantwoord. De beantwoording hebben wij per onderwerp geclusterd en verwerkt in twee lijsten vragen en antwoorden: een voor de dorpskern Castricum en een voor de dorpskern Akersloot. Deze lijsten (ofwel Nota van Beantwoording) zijn vastgesteld op 31 maart 2020 door het college van burgemeester en wethouders. U kunt de lijsten als pdf-document inzien.

Vraag en antwoord over woonunits
Naar het overzicht