Flexwonen: tijdelijke woonunits

De woningmarkt in de gemeente is krap: de afgelopen jaren is de vraag naar woonruimte verder gegroeid. Er is nu zelfs sprake van woningnood. Het gemeentebestuur komt tegemoet aan de vraag naar woonruimte. Omdat er aan het bouwen van woningen veel regels verbonden zijn, duurt het jaren voordat een plan uitmondt in nieuwbouw. Zeker nu regels rondom stikstof er ook bij zijn gekomen.

Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om mensen sneller aan woonruimte te helpen. Tijdelijke wooneenheden bieden deze mogelijkheid. De gemeente kan op basis van planologische regelgeving tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Vanuit deze tijdelijke wooneenheden, die we flexwoningen noemen, kunnen onze inwoners vervolgens op zoek naar definitieve woonruimte.

Locaties

Er is nog geen besluit genomen over definitieve locaties. Wel zijn diverse zoeklocaties aangewezen: de Castricummer Werf in Castricum en heel Akersloot. De gemeente onderzoekt nu geschikte, alternatieve locaties in de gemeente Castricum die door inwoners zijn aangedragen. 

Voor Akersloot is besloten om aanvullend onderzoek te doen. In Akersloot is in samenwerking met inwoners, verenigd in de Belangengroep Flexwoningen Akersloot, een onderzoek gestart naar de behoefte, vorm en locaties voor tijdelijke wooneenheden. Mogelijke en geschikte locaties maken deel uit van dit onderzoek. 

Besluitvorming en advies gemeenteraad

Voordat het college definitief besluit (aantallen en locaties) is het van groot belang dat alle betrokkenen een goed beeld hebben van de mogelijkheden. 

Het college laat bij een besluit het advies van de gemeenteraad zwaar meewegen. 

Voorbeeld van tijdelijke woonunit

Tijdelijke woningen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Om een goede indruk te geven van de binnen- en buitenzijde, is een modelwoning ingericht. De buitenzijde van de modelwoning is bekleed met hout en heeft kantelramen. De binnenkant – 27m2 groot – is praktisch en comfortabel ingericht. 

In de woning zit een kleine badkamer met douche, een wastafel en een wc. De woonkamer bevat een keukenblok, voldoende ruimte voor een bed, een eettafel of bureau, een opbergkast en een leefgedeelte met een bank, een stoel, een vloerkleed en een tv.

Uiteindelijk zijn de units of eenheden op diverse manieren schakel- en stapelbaar, waardoor inpassing op de beschikbare locatie op meer manieren mogelijk is.

Vraag en antwoord over woonunits
Naar het overzicht