Samenvattingen enquête

Onderstaand staan de belangrijkste punten uit de enquête per straat.